Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Šv. Kazimiero - Lekėčių miestelio globėjo – minėjimas

   Kovo 4 dieną prasidėjo prasmingas ir Lekėčių miestelio žmonių laukiamas šv. Kazimiero keturdienis. Prie šio Šventojo paminklo būriavosi Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro jaunimas prasmingai paminėti Šv. Kazimiero - Lekėčių miestelio globėjo.  Literatūrinėje kompozicijoje skambėjo moksleivių skaitoma poezija, aidėjo dainos, o paminklo prieigos buvo papuoštos vaikų sukurtais trispalviais vėjo malūnėliais. Džiaugiamės ir didžiuojamės augančia jaunąja karta.

  Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė Milda Ratomskienė priminė susirinkusiems, kad  Šventasis Kazimieras yra ir Lekėčių miestelio,  ir visos Lietuvos globėjas, garsėjęs kaip išmintingas žmogus, prabangos ir malonumų aplinkoje išdrįsęs drąsiai, atvirai irtis prieš visuotinę nuomonę, pasirinkti krikščioniškąsias vertybes: tikėjimą, maldą, rūpestį vargšais, ištikimybę, skaistumą, saiką. Daugybė jaunų žmonių šio Šventojo gyvenime atpažįsta norą eiti prieš srovę, nesitaikstyti su neteisybe, melu, rinktis tai, kas tikra, amžina.

                                                                                   Mokyklos  informacija       

,,Šiukšlių monstro“ kūrimo konkursas

Kovo 3-7 dienomis vykstantis tarptautinis interaktyvaus teatro festivalis „Nerk į teatrą“ pakvietė Lietuvos mokyklų mokinius dalyvauti „Šiukšlių monstro“ kūrimo konkurse.  Mūsų mokyklos 5 ir 6 klasės mokiniai sukūrė savo klasių „Šiukšlių monstrus“ ir  aprašė jų istorijas. Džiaugiamės, jog mokiniai laimėjo vieną iš konkurso prizų - ekskursiją po Kauno dramos teatro užkulisius.

5 klasės mokinių Šiukšlių monstras -Anabelė. Anabelė gimė Lekėčių mokyklos -daugiafunkcio centro rūsyje. Ji gimė iš dėžių. Iš dėžės kartu išlindo ir daug demonų. Į Anabelę įsikūnijo vienas blogas demonas. Anabelė ištrūko iš rūsio ir bėgo gąsdinti Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro vaikų. Penktokai neišsigando ir ją pagavo. Dabar Anabelė baido svetimus demonus ir leidžia saugiai žaisti lauke. 

6 klasės  mokinių Šiukšlių monstras - Pikas. Tvarkdarys Pikas stebėjo žemę ir liūdėjo. Jis matė, kaip pasaulis skęsta šiukšlėse. Vieną dieną Pikas nusileido į žemę ir suvalgė tiek daug šiukšlių, kol tapo monstru - geraširdžiu monstru. Jis ryžtingai bando suvalgyti visas šiukšles, kad tik mūsų žemė būtų švari. Labiausiai Pikas nekenčia plastikinių butelių ir popieriaus. Pikui vienam labai sunku... Rūšiuokime atliekas, būkime atsakingi ir mylėkime savo žemę. 

                                                                           Mokyklos informacija

Oi kaip mes varėme žiemą !!!

Užgavėnėms penktokai gamino kaukes. ,,Pagranduko” būrelio vaikai kepė Užgavėnių žagarėlius. Šaunieji  persirengėliai pirmokai ir antrokai linkėjo visiems gerų metų  bei ragino smagiai pasilinksminti, garsiai juoktis ir šūkauti, kad žiema išsigąstų ir pabėgtų iš kiemo. Aplankė persirengėliai ir seniūniją, ir miestelio biblioteką, ir ambulatoriją. 

Tikimės, kad garsūs trepsėjimai išvijo žiemą ir tikras šiltas pavasaris ateis greičiau.

                                                              ,,Pagranduko” būrelio nariai

Ugdymas karjerai

Kovo 3 dieną  mokykloje lankėsi Kauno Pramonės ir prekybos mokymo centro atstovės B. Sveikatienė ir M. Putrimienė. Dešimtos klasės mokinius jos supažindino su priėmimo į mokymo centrą tvarka, mokymosi aplinka, specialybėmis bei Erasmus+ galimybėmis atlikti praktiką Europos Sąjungos šalyse.

                                                                               Mokyklos informacija

Rajoninis rusų kalbos dailiojo rašto konkursas

Vasario 26 dieną Šakių rajono rusų (II-ąją užsienio ) kalbą besimokantys moksleiviai rinkosi į dailiojo rašymo konkursą. Mūsų mokyklos 8 klasės mokinė Karolina Milkevičiūtė tarp dešimties aštuntų – dešimtų klasių moksleivių, konkurso dalyvių,  buvo geriausia ir užėmė pirmąją vietą. Sveikiname Karoliną ir džiaugiamės jos pasiekimais.

                                                               Mokyklos informacija

Vasario 21-oji  – Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

   Po atostogų  mokyklon sugrįžusius  dešimtokus lietuvių kalbos mokytoja D. Sutkuvienė pakvietė į mokyklos biblioteką pamokai, skirtai Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Mokytoja kalbėjo apie lietuvių kalbos išskirtinumą, grožį ir skambesį, o mokiniams skyrė užduotį surasti medžiagos ir iš jos paruošti montažą „O brangi lietuviškoji,/ Šventa kalba prigimtoji!“ (A. Vištelis).

    Dešimtokai  rinko poetų, rašytojų ir kitų žymių žmonių pasakytus žodžius apie lietuvišką kalbą, dėjo juos į poetinį montažą ir pamokos gale pristatė jį mokytojai ir bibliotekininkei. Vyriški balsai antrino poetų mintis, tai buvo jautru ir įspūdinga.  Surinktais žodžiais, šlovinančiais gimtąją kalbą, vaikinai  gražiai apipavidalino bibliotekininkės ir mokytojos paruoštas simbolines knygeles ir jomis papuošė mokyklos kabinetų duris. Gražius ir prasmingus posmus visi galės skaityti ( o gal ir mintinai išmokti...) dar kelias savaites, nes Lietuvoje renginiai, skirti gimtajai kalbai , vyksta nuo Vasario 16 -osios iki Kovo 11 -osios.

                                                                                            Bibliotekininkė V.Puodžiukaitienė

   

Pirmokai ir antrokai Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje

  1-2 klasės mokiniai atostogų metu viešėjo  Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Kūrybiškumą skatinantis edukacinis užsiėmimas nukėlė į viduramžius, kai valstybę nuo priešų saugojo galingose pilyse įsitvirtinę karžygiai.

    Specialiai parengtame makete vaikai bandė pastatyti stiprią pilį, parengti ją gynybai. Susipažinę su pilies gyvenimo įdomybėmis, statė pilį, apgyvendino valdovą, karius ir amatininkus. Vaikai statė, tarėsi, klydo, vėl perstatė, dirbo tol, kol viskas pavyko. Tada ėmė į rankas kalaviją, dėjosi šalmą ir tapo tikrais viduramžių kariais.

      Muziejaus salėse susipažino su skirtingų laikmečių kovos įrankiais,  dėmesį labiausiai patraukė  pasakojimas apie didvyrišką ,,Lituanikos'' skrydį.

                                                                         Mokytoja Jūratė Puidienė

Pasitinkame Lietuvos gimtadienio šventę

  Lietuvos valstybės vėliava, herbas, himnas – svarbiausi Lietuvos valstybingumo simboliai ir ženklai, kuriuos privalu atpažinti kiekvienam šalies piliečiui.

   Ar mūsų mažieji žino, prisimena svarbiausius valstybės ženklus, ar supranta jų prasmę ir reikšmę?

  Žinias pasitikrinome klasės valandėlės metu, kuri vyko Lekėčių bibliotekoje.

  Klausydamiesi bibliotekininkės Aušrelės  Kriauzienės pasakojimo,vartydami knygeles apie Lietuvą, dėliodami dėliones, žaisdami viktoriną, mokiniai įgijo naujų žinių, pakartojo tai, kas jau yra išmokta, karpė trispalves gėlytes ir papuošė bibliotekos langą.

  Taip vaikai pasiruošė Lietuvos gimtadienio šventei.                                                                                                                                                                                    

Mokytoja Jūratė Puidienė             

Saugus internetas

 Lekėčių bibliotekoje  antrokai kūrė saugesnį ir draugiškesnį internetą. Vaikai susidomėję klausėsi bibliotekininkės Aušrelės Kriauzienės  pasakojimo, žiūrėjo mokomuosius filmukus ne tik apie saugų ir draugišką internetą, bet ir apie pavojus, slypinčius interneto platybėse.

                                                                                                      Mokytoja Jūratė Puidienė             

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – minėjimas ,,Lietuviais  esame mes gimę” 

 Šią svarbią  visai Lietuvai  dieną lekėtiškiai  pradėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas R. Kmitas, Lekėčių šv. Kazimiero bažnyčioje.  Šventinis koncertas ,,Lietuviais  esame mes gimę”, kuris  vyko Lekėčių mokykloje- daugiafunkciame centre, buvo pradėtas Lietuvos  Respublikos himnu.

 Sveikinimo žodį lekėtiškiams tarė miestelio seniūnas R. Krikštolaitis. Milda Ratomskienė, Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė, visiems susirinkusiems pateikė daug įdomių ir negirdėtų faktų apie 1918 metų vasario  16- ąją – Nepriklausomybės Akto pasirašymo dieną: pasirodo, ši diena buvo ,,ypač speigų kaustoma”, Nepriklausomybės Aktas pasirašytas Štralio name (dabar Signatarų namai). ,,Mįslinga ir  Nepriklausomybės Akto originalo  istorija”,-  teigė M. Ratomskienė. 

 Šventinį koncertą lekėtiškiams dovanojo Kaunas Jazz ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Austėja Marija Kimbartaitė  ir  Kriūkų mokyklos centro  kaimo kapela ,,Panemunys” (vadovas V. Mureika).  Dėkojame muzikantams ir dainininkams  už nuostabias akimirkas.  

Mokyklos informacija 

Mokykloje – VDU Verslumo akademijos projekto grupė

Vasario 13 dieną į Lekėčių mokyklą – daugiafunkcį centrą atvyko VDU Verslumo akademijos studentės su mentore Asta Gaigaliene. VDU Verslumo akademijos studentės vykdo socialinį projektą, kurio tikslas –išaiškinti mūsų Lekėčių miestelio bendruomenės problemas, padėti tas problemas spręsti. Studentės kalbėjosi su 8 – 10 klasių mokiniais apie popamokinius užsiėmimus, apie laisvalaikio leidimo problemas. Projekto grupė lankysis ir kitose miestelio įstaigose. 

9 klasės mokinė Vakarė Pakalkaitė

Lekėčiai – Mažoji Lietuvos   kultūros sostinė 2020

Vasario 8 dieną – projekto  „Lekėčiai – Mažoji Lietuvos   kultūros sostinė 2020“ atidarymo šventė. Ji prasidėjo Lekėčių bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo  parapijos klebonas Ričardas Kmitas. Po Mišių miestelio centrinėje aikštėje prie Nepriklausomybės paminklo  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas T. Skaizgirys Lekėčių seniūnui R. Krikštolaičiui įteikė  Mažosios Lietuvos   kultūros sostinės vėliavą. Ją  suteikta garbė iškelti  Šakių rajono merui E. Pilypaičiui ir Lekėčių seniūnui R. Krikštolaičiui.  Miestelio skvere Lekėčių meno kolektyvų vadovai uždegė simbolinį  Lekėčių - Mažosios Lietuvos   kultūros sostinės kūrybinės ugnies aukurą. Čia atidengta ir skulptūrinė kompozicija  „Lekėčiai – Mažoji Lietuvos   kultūros sostinė 2020“ (skulptūrinės kompozicijos iniciatorius - K. Bybartas, kūrybinė grupė – L. ir A. Valantiejai, I. Krikštopaitis, A. Eimutis). 

  Šventė iš miestelio  aikštės persikėlė  į Lekėčių mokyklą – daugiafunkcį centrą, kur vyko šventinis koncertas ,,Mano širdy – sakmė apie Lekėčius“.  Pasitelkdami dainą, teatrą ir muziką, sakmę  sekė visi Lekėčių krašto meno kolektyvai:  Lekėčių teatrai (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų – vadovė V. Brazaitienė), J. Jarašiaus vadovaujamas vokalinis ansamblis „Raskila“, Lekėčių merginų ir mokytojų  vokaliniai ansambliai (vadovė V. Briaukienė), Šakių meno mokyklos  Lekėčių filialo vaikų vokalinis ansamblis (vadovė E. Lukšienė).  Renginį ,,Mano širdy – sakmė apie Lekėčius“ režisavo  Vaida Brazaitienė. Sakmėje – visa Lekėčių istorija ir papročiai:  senolio pasakojama istorija apie Rūdšilį,  apie velnią Klaiduką, apie žlugtą velėjančias ir dainas dainuojančias skalbėjas, apie Lekėčių Didįjį šaltinį, apie Napoleono lobį... Bet didžiausias lobis  Lekėčiuose – tai ,,Tėviškės namų slenkstis, Nemuno vingis, Rūdšilio pušynai ir smėlėtos kalvos, šaltiniai ir uogienojai, į pintines netelpantys grybai“.  Renginio pabaigoje lekėtiškius sveikino Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė ir įteikė skulptūrėlę  su visomis šių metų Mažosiomis kultūros  sostinėmis. Šakių rajono meras E. Pilypaitis pasveikino lekėtiškius ir padėkojo renginio organizatoriams  - teatro režisierei V. Brazaitienei, mokyklos direktorei L. Liutvinienei ir kultūrinių renginių organizatorei M. Ratomskienei.                                                                                                                     Šventės pabaigoje visi rinkosi ragauti šventintos duonelės prie puošnaus vaišių stalo mokyklos fojė. 

                                                                                         Mokyklos informacija

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS ŠAKIUOSE

      Sausio 30 dieną  Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko rajono moksleivių meninio skaitymo konkursas. 5 - 8 klasių grupėje pasirodė 16 skaitovų iš įvairių mokyklų. Konkurse mūsų mokyklai atstovavo 8 klasės mokinys Adomas Skeisgiela (ruošė mokytoja Dalė Sutkuvienė). Adomas užėmė 1- ąją vietą. Komisijai patiko jo skaityta ištrauka iš Vytautės Žilinskaitės „Kinto“, gyrė už drąsą, gražų balso tembrą ir dikciją. 

      Dėkojame, džiaugiamės ir sveikiname Adomą!

                                                                                        Mokyklos informacija

Pažintinė edukacija “Enciklopedijos ir žinynai - žinių lobynai”

  Netikėtai gavę pasiūlymą turėti neįprastą klasės valandėlę, 6 klasės mokiniai džiugiai tai priėmė. Mokyklos bibliotekoje mus priėmė jos darbuotoja mokytoja V. Puodžiukaitienė ir mielai pravedė edukaciją. Veikos tikslas buvo susipažinti su kiek neįprasta mums literatūra - tai enciklopedijos ir žinynai. Tai darėme žaidimo forma pasiskirstę į dvi komandas. Gavome lapus su paruoštomis užduotimis, o atsakymų ieškojome enciklopedijose, žinynuose, atlasuose. Išties buvo smagu ir naudinga dalyvauti tokioje edukacijoje, visus užvaldė azartas, noras kuo greičiau rasti atsakymą. Ir, svarbiausia, pačiupinėjome tokias knygas, kurias akys bibliotekoje ne visada užmato, o nauda jų be galo svarbi ir didelė.

                                                                                    6 klasės auklėtoja Gintarė Pocevičienė

Erasmus projekto nuotraukos

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Penktoji susitikimo diena

Rytmetis mokykloje  buvo gana įtemptas, nes visi dalyviai norėjo repetuoti savo dainas ir žaidimus, ruošė keramikos darbų parodą. Visi džiaugėsi savo darbeliais, kurių išdegimas krosnyje pavyko - nei vienas darbelis nesutrūko, visi keramikos dirbiniai buvo meniški ir žaismingi. Mokykloje  visur skambėjo muzika, mokiniai šoko ir dainavo, fotografavo parodą.

 Mokytojai  tuo metu susipažino su miesto senamiesčiu: Kauno pilimi, Rotuše, aplankė meno fotografijų parodą. Kiek vėliau atvyko į mokyklą, kurioje rado paruoštą keramikos darbų parodą. Mokytojai keletą valandų įtemptai diskutavo apie dar laukiančias užduotis iki kito susitikimo bei aptarė  paskutinio susitikimo, kuris vyks kovo mėnesį, darbotvarkę.

 Po pietų visi vyko į Zyplių dvarą. Čia visų laukė dar viena  edukacinė veikla  Zanavykų etnografiniame muziejuje. Pirmiaisiai dalyviai susipažino su muziejaus ekspozicija, pasakojančia apie Zanavykų krašto  istoriją, buitį, tradicijas. Muziejaus organizuojami tradiciniai edukaciniai užsiėmimai orientuoti į zanavykišką kultūrą ir amatus,  skirti įvairaus amžiaus ir socialinėms grupėms. Visi projekto dalyviai susipažino su Zanavykų krašto tradiciniais ornamentais ir bandė juos atkartoti ant skrynučių. Vadovaujami muziejaus darbuotojos dalyviai dažė skrynutes spalvomis, būdingomis Zanavykų kraštui, tada dekoravo tradiciniais ornamentais.  Užsiemimas vyko dviem grupėms skirtingu laiku. Kiti dalyviai tuo metu turėjo galimybę aplankyti dvaro parką, pagrindinį dvaro pastatą, kuriame taip pat laukė vietinių menininkų darbų parodos. Zyplių dvaro ansamblis apsuptas vieno didžiausių parkų Lietuvoje – jis užima 21 ha teritoriją. Iš pradžių, XIX a. viduryje, čia augo tik vietiniai medžiai. Vėliau grafas Potockis iškasė du tvenkinius, pasodino egzotinių medžių ir krūmų, įrengė oranžeriją, pavėsinių, voljerų fazanams. Parteryje priešais rūmus buvo fontanas, per kanalus nutiesti tiltai. Šiuo metu parke auga nemažai vertingų rūšių medžių. Edukacinis mokymas mokytojams suteikė idėjų, kaip panašias veiklas galima taikyti inkliuziniame mokyme. 

Dvaro ansamblį sudaro daugiau nei 8 pastatai. Projekto dalyviams buvo išnuomota arklidžių galerija, kurioje dviejų aukštų erdvėje veikia vietinių drožėjų, kalvių bei tapytojų parodos. Patalpa yra skirta ne tik parodoms, čia galima rengti šventes, yra scena, garso aparatūra. Vakarienę ruošė „Kiba“ virėjai, jie padengė gausų švedišką stalą. Vakaronę pradėjo S. Valatkaitienės vadovaujamas tautinių šokių kolektyvas, kuris pakvietė dalyvius šokti kartu. Toliau projekto dalyviai parodė, ką buvo išmokę kartu su lietuvaičiais.  Jie atliko  „Gražus mūsų jaunimėlis“ ir „Oira oira“ šokius. Toliau mokiniai pristatė kiekvienos šalies šokius bei žaidimus.  

Išdalinti dalyvių sertifikatai už sėkmingai atliktas veiklas susitikimo metu vainikavo šokių vakarėlį. Mokiniai ir svečiai išsiskirstė į šeimas paskutiniam vakarui bei pasiruošti kelionei namo.        

                                                                                                  Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Projekto ketvirtoji  diena

   Sausio 30 dieną su projekto partneriais  iš Turkijos, Portugalijos, Italijos, Ispanijos vėl leidomės į kelionę. Šįkart į Trakus. Pirmiausiai  lankėmės Trakų pilyje Trakų istorijos muziejuje. Trakai sužavėjo savo unikaliu ežeringu kraštovaizdžiu bei viduramžiais statytu, praeitame amžiuje iš griuvėsių prikeltu pilių kompleksu. Svečiams parodėme Senųjų Trakų, esančių Galvės ežero saloje, pilį, kuri reprezentuoja mūsų kraštą ir kuri šiandien atspindi ne tik materialų architektūrinį, bet ir dvasinį tautos paveldą.  Svečiai sužinojo, jog besikuriant Lietuvos valstybei Trakai buvo vienas svarbiausių politiniu ir kariniu požiūriu miestas. 

   Apsilankėme karaimų, kurie į Trakus su kunigaikščiu Vytautu atvyko į Lietuvą XIV amžiuje, maldos namuose – kinesėje. Pietavome senojoje kibininėje, tad visi galėjome paragauti tradicinio karaimų patiekalo – kibinų.

   Šios dienos smagiausia atrakcija – šokolado edukacija Trakuose. Prieš pradėdami  lieti saldainius,  buvome supažindinti su šokolado rūšimis, davė paragauti ir  žaliavos, skirtos šokolado gamybai. Tuo metu šokoladas buvo temperuojamas: pilamas ant stalo ir mentelėmis vėsinamas, po to liejome formeles ir pylėme kremą. Visi svečiai ir mes  šokoladą gamino patys. Kol šokoladas stingo,   edukatoriai demonstravo triufelių ir kitų ,,rankinių“ saldainių gamybos įdomybes. Galėjome pamatyti šokoladines skulptūras Šokolado muziejuje. Kai sustingo šokoladas, ragavome pagamintus saldainius. Buvo išrinktas unikaliausias ir išradingiausias saldainis. Visi svečiai buvo apdovanoti pažymėjimais, įrodančiais kad tapo šokolado ekspertais.

                                                                                    Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Projekto trečioji diena

 Sausio 29 -oji – kultūrinio pažinimo diena. Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai su projekto partneriais iš Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Turkijos vyko į  Vilnių.  Mokiniai pristatė svečiams svarbiausius Vilniaus kultūros objektus. Pradėjome nuo paminklo karaliui Mindaugui, apžiūrėjome Katedrą, gėrėjomės Valdovų rūmais ir Gedimino pilimi. Svečius ypač domino šv. Onos bažnyčia – gotikos stebuklas, Užupis – menininkų meka, Aušros vartai. 

 Daugiausia laiko praleidome Valstybės pažinimo centre. Valstybės pažinimo centras - moderni edukacinė erdvė. Nuolatinėje Centro ekspozicijoje pamatėme, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali prisidėti prie valstybės kūrimo ir valdymo, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. 

                                                                                      Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

  Antroji projekto susitikimo diena prasidėjo linksmu savo autoportretų piešimu ir savo pomėgių pristatymu. Visi mokinių ir mokytojų piešiniai puikuojasi ant mokyklos sienos. Vėliau visi su azartu dalyvavo projekto partnerių sukurtoje viktorinoje apie šalių istoriją, geografiją, žymius žmones, kulinarinį paveldą. Mokiniai naudojo Kahoot svetainę, kuri suteikia galimybę rezultatus pamatyti po kiekvieno atsakymo.  Paskutinė užduotis mokiniams buvo išmokti du lietuviškus šokius kartu su savo draugais iš užsienio.

  Popietę mokiniai leido kartu su šeimomis lankydami Kauno senamiestį, kai kurie aplankė Raudondvarį. 

  Projekto dalyviai - mokytojai bei mūsų mokyklos pedagogai dalyvavo seminare „Inkliuzinio ugdymo praktiniai aspektai”, taikant menines veiklas įvairių mokomųjų dalykų pamokose.  Menas – vienas iš efektyvių įvairių poreikių asmenų integracijos į visuomenę būdų. Meninių veiklų - dailės, muzikos, teatro, technologinio ugdymo sričių taikymas mokiniams padeda lengviau priimti naujas žinias bei ilgiau išlaikyti informaciją. Seminaro metu buvo pasidalinta patirtimi,  kaip meninės veiklos yra integruojamos į mokomuosius dalykus mokykloje. Seminaro dalyviai praktiškai susipažino su veltinio vėlimo technika bei pasigamino įvairių aksesuarų iš vilnos.

                                                                                                                      Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Pirmoji susitikimo diena

Sausio 27  dieną Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre prasidėjo penktojo   Erasmus + programos bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projekto „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“ tarptautinio  susitikimo renginiai. Jau iš pat ryto mokyklon rinkosi projekto partneriai – delegacijos iš Ispanijos, Portugalijos, Turkijos ir Italijos. Mūsų mokykla projekto partnerių laukė  parengusi   penktojo susitikimo temą ,,Mūsų krašto atvirukas”. Mokyklos fojė – keramikos darbų paroda, susitikimų Italijoje, Turkijoje, Ispanijoje fotoreportažai. Svečiai susipažino su mokykla - ją pristatė pavaduotoja Rasa Kaukienė.

 Susitikimo oficialiąją dalį pradėjo ir svečius pasveikino mokyklos direktorė L. Liutvinienė. Devintos klasės mokiniai, projekto koordinatorės Rūtos Krikštopaitienės dešinioji ranka, šoko svečiams šokius: ,,Oira, Oira”, ,,Gražus mūsų jaunimėlis”, ,,Transveras”– šokti juos mokė muzikos mokytoja Violeta Briaukienė. 9 klasės mokinių ansamblis, vadovaujamas Šakių meno mokyklos mokytojos Erikos Lukšienės,  atliko Bruno Mars ,,Count on me“, The Beatles ,,Yesterday” dainas.   

Po pietų svečiai rinkosi į keramikos dirbtuves, visi  dirbo darbelius su moliu, užsiėmimą vedė mokytojai Ona ir Egidijus Šimatoniai. Vizito į Lietuvą pabaigoje bus mokykloje surengta svečių keramikos darbų paroda.   Mokytoja Rūta Krikštopaitienė demonstravo 3D spausdintuvą (beje, jis labai sudomino visus)  ir su projekto partneriais aptarė, kaip 3D spausdintuvą galima panaudoti mokymo procese. 

                                                                        Mokykos informacija

Olimpiadoje – trečia!

 Devintokė  Samanta Karušytė lietuvių kalbos ir literatūros  olimpiadoje užėmė trečiąja vietą. Sveikiname. 

                                                                                             Mokyklos informacija

Mokytojai konferencijoje „Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“ Šiaulių Gegužių progimnazijoje

  Lekėčių mokyklos- daugiafuncio centro mokytojai 2020 m. sausio 23 dieną dalyvavo Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuotoje tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“, skirtoje M. K. Čiurlionio bei P. Višinskio 145-osioms gimimo metinėms paminėti.

  Konferencija pradėta Gegužių progimnazijos mokytojų praktine   patirtimi - galėjome rinktis iš septyniolikos įvairių dalykų pamokų, kurią stebėti: lietuvių kalbos pamoką ,,Kurkime savo legendą“, anglų k. – „Amžinosios žmogiškosios vertybės mene“ („Eternal Human Valuesin Art“), technologijų – „Sausainių angeliukų dekoravimas“, pasaulio pažinimo – ,,Pasivaikščiojimas su...“, fizinio ugdymo – ,,Vertybių ugdymas žaidimų pagalba“, NŠ – ,,Aerobika – tai laimės pojūtis“, muzikos – ,,Melodija - tekanti muzikos upė“, dailės – ,,Širdimi kuriu grožį“, chemijos – ,,Cheminiai elementai ir jų junginiai“, etikos – ,,Šviesoraštis - pasaulio, savęs ir vertybių pažinimo būdas...“,Galėjome stebėti integruotas pamokas: literatūros ir tikybos „Kada žmogus jaučiasi laimingas?“, technologijų (konstrukcinės medžiagos) ir dailės ,,Raktų pakabukas – angelas“, fizikos ir vokiečių k. „Žmogus, šviesa ir jos atspindys“, IT ir dailės „Prie tavųjų pečių -tartum sienos tvirtos, prisiglausti galiu nuolatos...“, lietuvių k. ir muzikos ,,Kuriame pasaką“, matematikos ir IT ,,Stebuklų žemėlapis“, matematikos, pasaulio pažinimo ir lietuvių k. ,,Mokausi dalinti ir dalintis“).

 Plenariniame posėdyje išklausėme pranešimus: „Ar dvasingumo ugdymas yra iššūkis švietimo sistemai?“ (E. Minkuvienė), „Ugdymo dvasingumas demokratinės kultūros erdvėje“ (J. Kievišas). Dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Aleksiejaus Leonovo skulptūrų fotografijų parodą „Dvasios keliais”.

 Dalyvavome diskusijose dvasingumo temomis: kvietė diskutuoti tema „Dvasinis mokytojo pasaulis ir jo įtaka ugdymo(si) aplinkai“,   V.Arvasevičius – „Charakterio rengyba“, S. Krukas – ,,Ugdyti – tai stiprinti vaiko dvasią“. Konferencijos pabaigoje diskusijoje bandyta atsakyti į klausimą, kodėl ugdymo dvasingumas yra iššūkis, procesas, turintis slenksčių.

Mokyklos informacija

7-8 klasių anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas

Sausio 16d. Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje vyko 7-8 klasių anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas „The Climate Crisis that Threatens Homo Sapiens: What is it Possible to Do?“ (Klimato grėsmė žmonijai. Ką įmanoma padaryti?) Mokiniai šia tema turėjo pakalbėti tris minutes, aptarti įžvelgiamas problemas bei siūlyti galimus problemų sprendimus.

Nors konkurse buvo kviečiamos dalyvauti visos Šakių rajono mokyklos, varžėsi  Griškabūdžio gimnazijos 8-os klasės mokinė Greta Bakytė (mokytoja Indrė Krukienė), Lekėčių mokyklos daugiafunkcio centro 8-os kl. mokinys Adomas Skeisgiela (mokytoja Justina Matonienė), Slavikų pagrindinės mokyklos 8-os kl. mokinė Skaiva Balsaitytė (mokytoja Sigita Mikelionienė) ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 7-os kl. mokiniai: Tautvydas Endriukaitis, Vesta Jurkšaitytė, Ema Puidokaitė, Lėja Mykolaitytė ir 8-os kl. mokinys Arnoldas Jančius (mokytoja Vilija Leveckytė).

Ačiū dalyvavusiems už gražias, išsamias kalbas, turtingą žodyną bei išradingumą.

                                                                                  Mokytoja Vilija Leveckytė

Kviečiame į paskaitą

         Š. m. vasario 6 dieną, 17.30 val. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyks paskaita tėvams „Lytinio švietimo spąstai mūsų vaikams. Kaip neužauginti gerai informuotą pasileidėlį?“ (trukmė – 2 val.).

              Lektorė – Jolanta Lipkevičienė, VšĮ Žalioji gamtos mokykla direktorė. Paskaitos kaina – 12.00 Eur.

             Registracija ir informacija el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. +370 688 71335. 

Mokyklos inf.

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top