001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

09.2.1-ESFA-K- 728-01-0051 - Integruotų matematikos ir gamtos mokslų užduočių 8 klasėms kūrimo ir taikymo metodika.

Projektas vyko 2018-2019 metais. Dalyvavo 4 Lietuvos mokyklos.

Projektas „ 8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant  integruotas užduotis“

   Nuo 2018-ųjų metų sausio iki 2019 metų balandžio mėnesio  mūsų mokyklos matematikos, biologijos, fizikos ir chemijos mokytojai  dalyvauja europiniame projekte  ,,8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis“. Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti 8 klasių mokinių  matematikos pasiekimus, taikant gamtos, matematikos mokslų integruotą mokymą. Be mūsų mokyklos projekte dar dalyvauja Kauno Ugnės Karvelis gimnazija,  Kauno rajono Ežerėlio pagrindinė mokykla ir Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija.

 Projekto pradžioje išklausėme ir praktiškai mokėmės, kaip kurti matematikos ir gamtos mokslų integruoto mokymo metodiką, kaip kurti verslumo modulį. Lankėmės VU gyvybės mokslų centre, bendravome su mokslininkų komanda, kuri demonstravo praktinius užsiėmimus, kuriuos būtų galima pritaikyti mokyklose.

Rugsėjo - gruodžio mėnesiais, vadovaujami matematikės docentės V.Sičiūnienės,  kūrėme  matematikos ir gamtos mokslų integruotas užduotis, jų vertinimo instrukcijas. Dar laukia didžiausias darbas - viso užduočių banko  sprendimas, taisymas, vertinimas ir aptarimas.

Tikimės ir siekiame, kad projekto metu mokytojų komandos sukurtas realaus gyvenimo integruotos matematikos ir gamtos mokslų turinio užduotis  mokiniai ne tik  suprastų, bet ir išmoktų mąstyti.

                                                                   Biologijos mokytoja   Laima Petrauskienė

Mokytojai

Projektas „8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis“

  2017 12 11 – 2019 04 11 mūsų mokykla dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis“.

  Projekte tobulinančios savo veiklą mokyklos - Kauno rajono  Ežerėlio pagrindinė mokykla, Šakių rajono Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras ir Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija. Projektą inicijuojanti ir konsultuojanti mokykla - Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, perteikianti savo pedagogų sukauptą patirtį matematikos ir gamtos mokslų ugdymo srityse. Veikloje dalyvauja mokyklų komandos – matematikos bei gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojai.

  Projektu "8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis" siekiama skatinti mokinių motyvaciją mokytis matematikos per integruotą matematikos ir gamtos mokslų ugdymą bei gerinti matematikos mokymosi pasiekimus. Taip pat projekte skiriamas dėmesys verslumo ugdymui, kaip vienai iš daugelio matematikos ir gamtos mokslų integruoto ugdymo alternatyvų.

Eglė Brazaitytė, direktoriaus pavaduotoja

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top