Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

                              MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, demokratiška,

    efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti,

         atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti  humanistines vertybes,

               inicijuojanti konstruktyvius pokyčius, išsiskirianti švietėjiška,

                  kultūrine, sportine, socialine, projektine, prevencine  veikla mokykla.

 

                                 MOKYKLOS MISIJA

    Lekėčių mokykla – tai mokykla,  teikianti pagrindinį išsilavinimą, modernizuojanti  ugdymo procesą, atsižvelgianti į ugdytinių individualius gebėjimus ir poreikius, užtikrinanti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

                                 

                                                                 MOKYKLOS FILOSOFIJA

                                                                      NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.

                                                                      NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS.

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top