001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

                              MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, demokratiška,

    efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti,

         atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti  humanistines vertybes,

               inicijuojanti konstruktyvius pokyčius, išsiskirianti švietėjiška,

                  kultūrine, sportine, socialine, projektine, prevencine  veikla mokykla.

 

                                 MOKYKLOS MISIJA

    Lekėčių mokykla – tai mokykla,  teikianti pagrindinį išsilavinimą, modernizuojanti  ugdymo procesą, atsižvelgianti į ugdytinių individualius gebėjimus ir poreikius, užtikrinanti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

                                 

                                                                 MOKYKLOS FILOSOFIJA

                                                                      NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.

                                                                      NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS.

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top