001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

OLWEUS patyčių programos apklausos rezultatai

      Mūsų mokykloje- daugiafunkciame centre 2020 metų lapkričio mėnesį vyko 3- 10 klasių moksleivių apklausa OLWEUS patyčių programos prevencijos priemonių (PPP) klausimais. Labai dėkojame visiems, dalyvavusiems apklausoje. Kadangi klausimyną sudarė 43 klausimai, atsakant į juos reikėjo padirbėti. Analogiškos apklausos mokykloje vyksta jau nuo 2015 metų ir labai džiugu , kad  2020 metų patyčių rezultatas 1,4 % , o 2019 metais buvo 11 %.  Šių metų apklausos rezultatus apibendrino OLWEUS  PPP instruktorė Rūta Žičkienė . Kadangi aptarimas vyko nuotoliniu būdu, pateikiame pristatymo filmuotą medžiagą :Apklausos rezultatai

Soc. pedagogė L. Martynaitienė

Olweus patyčių programos prevencijos priemonės apklausos rezultatai

   Mokykloje 2019 metų lapkričio mėnesį vyko 3- 10 klasių moksleivių apklausa Olweus  patyčių programos prevencijos priemonių (PPP) klausimais. Visą klausimyną sudarė 43 klausimai, į kuriuos mūsų mokyklos moksleiviai labai kantriai ir tikrai,  tikimės, kad sąžiningai atsakinėjo. Apklausoje dalyvavo 82 mokiniai. Analogiškos apklausos mokykloje vyksta jau nuo 2015 metų ir labai džiugu, kad kasmet šis procesas labai sklandus, o dar didesnis džiaugsmas, kad lyginant su 2018 metais patyčių mastas mokykloje dar labiau sumažėjo. 2018 metais tai sudarė 11,3 %, o 2019 metais 11 %, tai yra  9 mokiniai visoje mokykloje. Pristatyti ir aptarti apklausos rezultatus  atvyko Olweus PPP instruktorius, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas. Rezultatų aptarime dalyvavo pedagogai ir kiti mokyklos- daugiafunkcio centro  darbuotojai. Instruktorius išsamiai aptarė kiekvieną moksleivių atsakytą klausimą ir pateikė konkrečius pastebėjimus, į kurios klasės mokinių atsakytų klausimų rezultatus būtina atkreipti dar daugiau dėmesio. Labai naudinga visai mokyklos bendruomenei kartu diskutuoti, išsiaiškinti iškylančius klausimus ir kartu, padedant instruktoriu,  rasti kompromisą.

   Tarp visų dalyvaujančių Olweus programoje Lietuvos mastu išvestas patyčias patiriiančių mokinių vidurkis, kas sudaro 16,6 % , tikrai džiugina mus pasiektas geras rezultatas, bet ir įpareigoja ir toliau dirbti intensyviai, ieškoti naujų, efektyvesnių metodų kovoti su patyčių problema.

                                                              Socialinė darbuotoja  Loreta Martynaitienė

Pateikiame keletą skaidrių iš apklausos apibendrinimo. 

       OLWEUS patyčių prevencijos programos veikla sėkmingai tęsiama

    Mūsų mokykloje, kaip ir kiekvienais metais, organizuojamos įvairios veiklos, skatinančios stiprinti mokyklos bendruomenę, ugdyti draugiškumą, kovoti prieš dar pasitaikančius patyčių reiškinius.   Šiemet Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą nacionalinę socialinio saugumo kampaniją „Už saugią Lietuvą“, bendradarbiaudama su „Vaikų linija“ ir atsakingu verslu,  pristatė mokiniams skirtą virtualų testą „Įveik patyčias“, kuris padėjo atpažinti netinkamą elgesį ir pasitikrinti, ar teisingai reaguojama į patiriamas ar stebimas patyčias. Pasak šalies vadovės, patyčias galime sustabdyti, tačiau pirmiausia turime mokėti jas atpažinti ir žinoti, ką daryti su jomis susidūrus. 

   Didelį darbą atliko klasių vadovai, kurie sėkmingai sprendė iškylančias moksleivių ir mokytojų tarpusavio santykių problemas, pasitelkdami „Vaikų linijos“ rekomendacijas ir vadovaudamiesi mokyklos- daugiafunkcio centro nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

   Labai džiugu, kad mūsų mokykla - daugiafunkcis centras atitinka Olweus programos standartus , tačiau tai ir didelis įsipareigojimas ir atsakomybė. Siekti tobulesnių rezultatų visada reikia, kadangi  patyčių masto rodiklis sumažėjęs iki  11,3 % , tačiau po 2019 metų rudens numatomos kasmetinės  mokinių apklausos galėsime vertinti pasikeitimus, analizuoti ir pritaikyti Olweus programos instruktoriaus patarimus.   

Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

 Olweus PPP apklausos rezultatai

    2018 metų lapkričio mėnesį surengtoje apklausoje apie patyčių situaciją mokykloje dalyvavo 82 mokiniai (98,8 %) iš 3-10 klasių. Mokinių anonimiški atsakymai buvo apdorojami centralizuotai. Mūsų mokiniai  šioje apklausoje dalyvavo ketvirtą kartą. Gauti apklausos rezultatai atskleidžia patyčių ir smurto atvejų pokytį mūsų mokykloje ir leidžia pasilyginti su bendra situacija Lietuvos mokyklose.

    Patyčių masto rodiklis šiais metais dar labiau sumažėjęs – 11,3 % (praėjusiais metais buvo 15,2 %). Džiaugiamės, kad  tyrimų duomenys parodė, jog sutelktų bendruomenės pastangų dėka patyčių ir smurto mokinių tarpe mažėja.

 Olweus PPP koordinatorė,
socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 Mokyklai suteiktas OLWEUS mokyklos vardas

    Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras pranešė, kad mūsų mokykla buvo sertifikuota ir jai suteiktas Olweus mokyklos vardas.

   Siekdama šio vardo mokykla įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Audito, vykusio 2018 m. pavasarį, metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo reikalavimų.

   2018-2019 mokslo metais planuojame tęsti visas programos veiklas ir stengtis toliau kurti saugią bei draugišką mokyklą.

 Socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 

 Olweus PPP apklausos rezultatai

   2017 metų lapkričio mėnesį surengtoje apklausoje apie patyčių situaciją mokykloje dalyvavo 97 mokiniai iš 3-10 klasių. Mokinių anonimiški atsakymai buvo apdorojami centralizuotai. Mūsų mokiniai šioje apklausoje dalyvavo trečią kartą. Gauti apklausos rezultatai atskleidžia patyčių ir smurto atvejų pokytį mūsų mokykloje ir leidžia pasilyginti su bendra situacija Lietuvos mokyklose.

   Patyčių masto rodiklis labai sumažėjęs – 15,2 % (praėjusiais metais buvo 23,2 %). Džiaugiamės, kad tyrimų duomenys parodė, jog sutelktų bendruomenės pastangų dėka patyčių ir smurto mokinių tarpe mažėja.

Olweus PPP koordinatorė,
socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 

Olweus  patyčių prevencijos programa

 

    Gruodžio 08 dieną vyko Olweus patyčių prevencijos programos MSG (mokymosi ir supervizijų grupės) vadovų susitikimas su projekto instruktoriumi Henriku Vaicekausku. Susitikimo metu aptarėme mokytojams iškilusius klausimus, analizavome spręstas patyčių situacijas bei pasidalinome patirtimi. Projekto instruktorius mus pastiprino gerai įvertindamas mokyklos bendruomenės atliekamą darbą bei paskatino ir toliau tęsti suplanuotas veiklas siekiant kurti saugią aplinką mokykloje.

 

                                                        Socialinė pedagogė Ingrida Kasparavičienė

 

 

 

Mokyklos bendruomenė tęsia dalyvavimą

patyčių prevencijos programoje OLWEUS

 

Jau trečius metus mokykloje bus įgyvendinama Olweus patyčių prevencinė programa (OPPP). Mokykla, baigusi Olweus patyčių prevencijos programos  diegimą, trukusį dvejus metus, toliau diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau - OPKUS).

OPKUS tikslas - užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programos vertybinių nuostatų tvarumą ir programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Tinkamai įdiegus „Olweus“ programą, iškyla nauji iššūkiai. Mokytojų, specialistų, visų darbuotojų ir vadovybės įgytas žinias, įgūdžius reikia palaikyti ir toliau ugdyti. Patyčių prevencijos darbas mokykloje turi nuolat prisitaikyti prie mokymo įstaigos struktūrinių pokyčių, teisėtvarkos bei jaunimo kultūros kaitos. Tai yra ilgalaikė veikla, reikalaujanti daug laiko, pastangų, noro ir gebėjimų. Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti diegiant mokykloje OPKUS ir siekiant dar geresnių rezultatų kovoje su patyčiomis.

 

Socialinė pedagogė I.Kasparavičienė
 

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top