001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

Ikimokyklinio ugdymo programa

 Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos komanda. Prieš rengdami programą vadovai ir auklėtojai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintu "Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu" ir "Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis", taip pat "Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu" .

 Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinio ugdymo programa pritaikoma atsižvelgiant į jo poreikius bei remiantis bendrais kriterijais.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija rekomenduoja šias knygeles:

Jūsų vaikas - ikimokyklinukas.

Jūsų vaikas- priešmokyklinukas


Ikimokyklinio ugdymo dokumentai

 

  Vaikų priėmimo į Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarka.


Sprendimas dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Sprendimas dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo


 Sprendimas dėl rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr.T-281  papildymo ir dalinio pakeitimo.

 Valgiaraštis

 

 

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top