Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Ikimokyklinio ugdymo programa

 Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos komanda. Prieš rengdami programą vadovai ir auklėtojai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintu "Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu" ir "Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis", taip pat "Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu" .

 Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinio ugdymo programa pritaikoma atsižvelgiant į jo poreikius bei remiantis bendrais kriterijais.

 

Ikimokyklinio ugdymo dokumentai

 

  Vaikų priėmimo į Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarka.


 Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas.


Sprendimas dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 


 Sprendimas dėl rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr.T-281  papildymo ir dalinio pakeitimo.

 Valgiaraštis

 

 

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top