001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

Edukaciniai užsiėmimai Kauno tvirtovės VII forto mokomojoje laboratorijoje

278983974 1603985483318128 6714688828249160911 nBalandžio 26 dieną mūsų mokyklos 2, 5-8 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose Kauno tvirtovės VII forto mokomojoje laboratorijoje. Tai dar viena 2021-2022 m. m. iš mūsų mokykloje tęsiamo projekto „Kokybės krepšelis“ projektinių veiklų. Moksleiviai dalyvavo edukacinėse programose „Šviesos magija“, „Ugnies valdovai“, „Šalčio kerai“.

Edukacinių užsiėmimų „ Šviesos magija“ metu moksleiviai susipažino su pagrindinėmis liuminescencijos rūšimis, švytinčių medžiagų savybėmis bei patys atliko laboratorinius bandymus ir gamino šviečiančius tirpalus.

Programos „Ugnies valdovai“ metu vaikai susipažino su kinų išradimu – paraku, atliko eksperimentą, kurio metu galima saugiai paimti ugnį į savo rankas, mokėsi užsikurti laužą nenaudojant degtukų.

Antrokai bent trumpam sugrįžo į šaltą žiemą. „Šalčio kerų“ edukacijos metu jie susipažino su ypatingai žemos temperatūros medžiagomis, sužinojo, kuo ypatingas sausas ledas, džiaugėsi įspūdingais „debesų“ burbulais ir kitais eksperimentais.

Mokyklos informacija

Mokytojų metodinė išvyka į Tauragės „Šaltinio“ progimnaziją

278686476 378557947482493 1422970296782120900 nBalandžio 20 d pagal vykdomo Kokybės krepšelio projekto veiklų planą mokytojai lankėsi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Direktorė Jūratė Lazdauskienė pasidalino grįžtamojo ryšio, kaip efektyvaus mokinių motyvavimo ir individualios pažangos siekimo būdo, naudojimo patirtimi bei praktiniais pavyzdžiais stebint, fiksuojant ir aptariant mokinių individualią pažangą savo mokykloje. Buvo apžvelgti mokslinių tyrimų duomenys bei kita aktuali informacija apie grįžtamojo ryšio reikšmę, panaudojimo būdus ir galimybes bei įtaką mokinio motyvacijai ir individualiai pažangai. Aptartos mokyklos galimybės naudoti grįžtamąjį ryšį, kaip mokinio individualios pažangos stebėjimo sistemos elementą. Taip pat direktorė papasakojo apie trišalius pokalbius progimnazijoje bei „Reflectus“ įrankio naudojimą ugdymo procese. 

Valiūkiškos Velykos 

20220415 083201Jau tapo tradicija, kad paskutinė diena prieš mokinių atostogas Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre būna neįprasta – vietoj pamokų vyksta įvairios veiklos. Šis penktadienis (04.15) – netradicinė etnokultūros diena VALIŪKIŠKOS VELYKOS – taip pat buvo skirta ir Sūduvos metams paminėti. 

Pradinių klasių mokytojos supažindino vaikučius su Velykų papročiais ir tradicijomis, po to pirmokai (mokytoja Rasa Kaukienė) darė verbas, tradiciniais būdais margino kiaušinius, antrokai (mokytoja Danutė Kasparavičienė) gamino velykines dekoracijas. Vėliau visi pradinukai lauke draugiškai pažaidė žaidimą „Kanapyčia“.

   Mokytojų metodinė išvyka į Salduvės progimnaziją

 

   273899898 683273629697256 6605437102048709582 nPagal vykdomą Kokybės krepšelio projektą vasario 17 d. mokytojai lankėsi Šiaulių Salduvės progimnazijoje. Direktorė Natalija Kaunickienė pristatė progimnazijos individualios mokinių pažangos stebėsenos sistemą VIP.  Šių mokymų tikslas - naudojantis gerąja patirtimi susikurti savitą mokinio individualios pažangos stebėjimo sistemą. Seminaro metu direktorė Natalija pristatė Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtį, kaupiamą taikant priemones, padedančias kurti mokymuisi palankią aplinką ir skatinant individualią kiekvieno mokinio pažangą. Aptarta, kaip galima siekti ugdyti sąmoningą, atsakingą mokinių požiūrį į savo mokymąsi, ugdymąsi, individualią pažangą.  Pateikė vykdomų veiklų Šiaulių Salduvės progimnazijoje ir jų metu naudojamų pačių pedagogų susikurtų priemonių: pagalbos mokiniui modelį vaiko individualios pažangos stebėjimą, analizavimą, tolimesnių ugdymo(si) tikslų numatymą (VIP); įgyvendinamą klasės vadovų veiklos sistemą (MOST), klasių ,,Termometrus“.

 Diskutavome apie pagalbos mokiniui svarbą, teikimo būdus ir galimybes. Susipažinome su progimnazijos aplinka, edukacinėmis erdvėmis, domėjomės praktiniais pavyzdžiais.

Mokyklos informacija

Nuotolinė mokymosi diena "Skaidrus vandens lašelis"

1Tęsiant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, sausio 31 dieną  mokykloje organizavome nuotolinę mokymosi dieną „Virtuali mokykla“  5-10 klasių mokiniams tema „Skaidrus vandens lašelis“. Mokiniai galėjo pasirinkti įvairias mokomųjų dalykų užduotis, virtualiai konsultuotis su dalykų mokytoju apie jų atlikimą ir pristatymo būdus.

Moksleiviai rinko informaciją apie gyvybinius procesus vandenyje, amžiną vandens kelionę ratu vandens apytakos rate. Nagrinėjo vandens agregatines būsenas: garavimą ir kondensaciją. Klausydami M.K. Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“, piešė vaizdinius arba akvarelės technika piešė jūrą. Su Minecraft programa statė  vandens kelius bei vandens telkinius.

Virtualios pamokos Konstitucijos dienai paminėti

KONSTITUCIJOS DIENA Mokymosi proceso galimybėms išplėsti, spalio 27 dieną mokykloje organizuota nuotolinio mokymosi diena „Virtuali mokykla“, skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai paminėti. Tai viena 2021-2022 m. m. projekto Kokybės krepšelis veiklų.

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top