Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Erasmus+  projektas apie klimato kaitą

  Mūsų mokykla nuo rugsėjo 1-osios dalyvauja Erasmus+ projekte Eco Schools Sustainable Tomorrow (Tvari eko mokykla rytoj), kuris tęsis 2 metus. Projekto koordinatorius – Turkija. Projekte dar dalyvauja Vokietija, Kroatija, Ispanija, Italija.

 Tvarumo samprata pirmą kartą paminėta pasaulinėje aplinkos konferencijoje, vykusioje Stokholme 1972 m. Tvarumo samprata grindžiama idėja sumažinti aplinkos problemas, siekiant išsaugoti natūralią aplinką.. Tai įmanoma tada, kai žmonės atsakingai elgiasi ir galvoja apie ateities kartas. 

 Šiuo projektu siekiama pažvelgti į gamtą kaip į visumą, kad tvarumas taptų gyvenimo įgūdžiu.  Projekto veiklos bus vykdomos išsaugojant gamtos vientisumą, tausojant resursus, mažinant anglies dioksido pėdsaką. Mokinių veiklos bus nukreiptos į mokinių supažindinimą su klimato kaita ir jos neigiamais padariniais, energijos tausojimu ir biologinės įvairovės išsaugojimu.

Mokyklos informacija

Laivu per Mingės kaimą

  Spalio 16 dieną mokyklos dešimtokai Erasmus dieną šventė pažymėdami ją kelione, kurią suteikė  Lietuvoje įgyvendinama iniciatyva - Kultūros pasas. Ši graži idėja, dar 2018 metais patvirtinta Lietuvos kultūros bei Švietimo mokslo ir sporto ministerijų, yra finansuojama iš Europos struktūrinių fondų. Daug nediskutavę dešimtokai pasirinko dar mažai pažįstamą Lietuvos dalį – Klaipėdos kraštą, o konkrečiai – Šilutės rajono Mingės kaimą. Jis yra tikras žvejų kaimas, nutolęs 7 kilometrus į pietus nuo Kintų,  Minijos upės žemupyje, Nemuno deltos regioniniame parke. Klasė pasirinko įspūdingą 3 valandų plaukimą laivu. Gerdami karštą kapučino kavą plaukėme  iš Mingės kaimo upeliu į Kniaupo įlanką, iš jos - į Kuršių marias. Praplaukę šalia Ventės rago ir apsisukę grįžome į Atmatą, sustojome valandėlei Uostadvaryje. Ten iš senojo švyturio apžvelgėme Nemuno deltą ir apylinkes sausumoje. Pasigrožėjom besibūriuojančiais vandens paukščiais, kurie, atrodo, nesiruošia palikti Lietuvos.

  Mingės kaimas visus pakerėjo. Tai vienintelis gatvinis kaimas, kuriame gatvę atstoja upė, tačiau tilto per upę  nėra. Dėl gražaus, unikalaus gamtovaizdžio dar vadinamas „Lietuvos Venecija“. Gatviniame rėžiniame išretėjusiame žvejų kaime sodybos įsikūrusios abipus Minijos upės, atrenovuoti, tvarkingi pastatai yra greta prieplaukų. Viskas taip neįprasta ir sunkiai galima įsivaizduoti paprastą žmonių buitį, kur pagrindinė transporto priemonė – laivelis ar valtis, o tradicinis maistas – žuvis ir jos produktai.

  Laivo kapitonas negailėjo žinių, vis pasakojo apie laivą ir kaimą, kuriame gyvena.Jis yra tolimųjų plaukiojimų kapitonas, apkeliavęs visą pasaulį, bet labiausiai vertina Nemuno deltą ir išsaugotą gamtą. Jo žiniomis, dėl Minijos  ir  Atmatos plukdomų sąnašų nuolat didėja sausumos plotai ir kaimas, buvęs prie pat marių, dabar atsidūrė atokiau. Norint patekti į marias, jau reikia plaukti nemažą atkarpą.

  Grįždami namo pasivaikščiojome Šilutės pagrindine gatve, pastebėjome savitą krašto architektūrą. Maloniai nustebino Smalininkai, Viešvilė – visur gražu, tvarkingai sutvarkytos miestelių erdvės. O kad kelionė neprailgtų, prisiminėme dainas, kurias dainavome kelionės į Adomynės dvarą metu. Visi grįžome kupini žinių, daug patyrę ir dėkingi laivo „Šturmai” kapitonui už šiltą bendravimą.

Dešimtokai

Startuoja REFLECTUS 

Šiais mokslo metais mūsų mokykloje–daugiafunkciame centre pradedamas įgyvendinti projektas „Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

  Gaunančioms kokybės krepšelį mokykloms su projekto konsultantų pagalba 2 metams sudaromas mokyklų veiklos tobulinimo planas, kuriame numatyta, ką ir kaip gerinti, o po to tam yra skiriamos lėšos.

  Mūsų mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas - pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą. Tikslui įgyvendinti numatėme šiuos uždavinius: 1) plėtoti mokinių savirealizacijos galimybes, kuriant mokymąsi skatinančią aplinką ir įvairinant edukacines erdves; 2) stebėti  mokinių asmeninę pažangą ir teikti mokymosi pagalbą, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

 Spalio 13 dieną mokykloje vyko mokymai mokytojams, kaip dirbti su Reflectus programa. Mokymus vedė Kristina Foktienė.

 Reflectus programa - visapusiškas vaiko pažangos matavimas skaitmenizuotų mokinio refleksijų pagalba. Ji padės mokytojams kurti klausimynus bei sistemingai analizuoti refleksijų duomenis bei laiku padėti mokiniams. Mokiniai sistemingai naudodami refleksijų duomenis atras  savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymuisi didžiausią įtaką darančius veiksnius.

Mokyklos informacija

Nors moksliniai įrodymai neginčijami – fizinis aktyvumas teigiamai veikia visus žmogaus gyvenimo aspektus, remiantis Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO) duomenimis, Lietuva užima priešpaskutinę vietą fizinio aktyvumo srityje.

Viena iš svarbiausių aplinkų, kurioje turi būti efektyviai stiprinamas vaikų fizinis aktyvumas, formuojama motyvacija ir daroma didžiausia įtaka jų sveiko gyvenimo būdo pasirinkimui yra ugdymo įstaiga. Mokykla ar darželis, kurioje vaikai praleidžia didžiąją dalį savo dienos, turi didelį potencialą sukurti tinkamą terpę ugdytinių fizinio aktyvumo skatinimui ne tik per kūno kultūros užsiėmimus, bet ir visą jų buvimo ugdymo įstaigoje laiką.

Projektas „Sveikas kaip ridikas. Renginiai“ – Nacionalinis vaikų žygis „Sveikas kaip ridikas“ – skirtas Lietuvos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikams (10 - 12 metų) bei jų pedagogams, skatinant fizinį vaikų aktyvumą gamtoje.

Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

2020 m. rugsėjo 18 d. Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikučiai bei 1 klasės mokinukai dalyvavo Nacionaliniame vaikų žygyje „Sveikas kaip ridikas“, kurio tikslas – skatinti Lietuvos ugdymo įstaigas taikyti fizinio aktyvumo veiklas ugdymo procese. Dalyvaudami žygyje  vaikai išbandė savo fizines galias, patyrė žygiavimo, sportavimo ir buvimo gamtoje džiaugsmą. Tuo tarpu pedagogai atrado neįprastų, fizinį aktyvumą skatinančių veiklos formų. Taip pat  Nacionalinis vaikų žygis „Sveikas kaip ridikas“ atkreipė vaikų dėmesį, kaip smagu yra sportuoti kartu, bei parodė, kad judėjimas gamtoje yra geras įprotis visam gyvenimui!

Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kolektyvas dėkoja Lietuvos Vaikų ir Jaunimo centrui už pagalbą organizuojant renginį ir tikisi susitikti kitais metais!

„ Mūsų istorijos“

Mūsų mokyklos antrokai ir trečiokai pažadais nesimėto. Praeitą savaitę  skaitydami Pauliaus Norvilo knygelę „Strykt pastrykt“ pažadėjo sugrįžti į biblioteką dar kartą. Taip ir padarė spalio 14 dienos ryte. Su mokytoja J. Puidiene atskubėjo  kaip ir kiškis Steponas  rašyti savo knygelės.

Pirmiausiai visi  prisiminė knygelės veikėjus ir jų išsakytus priekaištus  kūrinio autoriui. Po to  panaudodami pirštelines lėles, atkartodami  žvėrių balsus, šauniai suvaidino visą istoriją.  Ir tada prasidėjo kūryba. Kiekvienas bandė sukurti  savo pasakojimą, tikrą ar išgalvotą, kuris geriausiai apibūdintų autorių. „ Rašė ir taisė, taisė ir rašė“, -  sakė Paulius Norvila apie kiškį Steponą. Taip ir mažieji kūrėjai triūsė visą pamoką, kad jų knygelės būtų turiningos ir įdomios visiems. Jų sukurtas istorijas galima pamatyti bibliotekoje.

Skaitome kartu

  Spalio 8 dieną mokyklos biblioteką su mokytoja Jūrate Puidiene aplankė antrokai ir trečiokai. Vaikai garsiai skaitė Pauliaus Norvilo knygelę „Strykt pastrykt“. Kartu su knygelės pagrindiniu veikėju kiškiu Steponu mokiniai lankėsi pas miškų ir laukų gyventojus. Vaikai sužinojo, ko kiškio ilgai ir sunkiai rašytoje knygelėje skaitytojai pasigedo. Visiems didelį įspūdį paliko šūkis „Jei gali kiti, galiu ir aš!“.  Kartu aptarėme, ką rašytume savo kuriamoje knygelėje, nes visi esame labai skirtingi, bet jeigu pavyko kiškiui Steponui, pavyks ir kiekvienam iš mūsų. Pasiskirstę vaidmenimis pirštelinių lėlių pagalba pabandėme inscenizuoti knygelę.

  Smagu kartu skaityti ir aptarti skaitytą tekstą, bet bus dar smagiau patiems rašyti savo knygą. Tai daryti su vaikais sutarėme kito susitikimo metu.

Bibliotekos darbuotoja V. Puodžiukaitienė

Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus PADĖKOS RAŠTU už 15 metų sąžiningą, nuoširdų pedagoginį darbą, mokinių pilietinės pozicijos ugdymą Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanota istorijos mokytoja VILMA JONAITIENĖ. Padėkos raštą įteikė direktorė Lilija Liutvinienė.

   Direktorės pavaduotoja Eglė Brazaitytė kolektyvo vardu pasveikino direktorę LILIJĄ LIUTVINIENĘ, kuri už nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos PADĖKOS RAŠTU.

Sveikiname abi, džiaugiamės, didžiuojamės.

Mokyklos informacija

Mokytojų diena mokykloje

Spalio 5- osios, Mokytojų dienos, rytą visi mokytojai buvome maloniai sutikti vos įžengę į mokyklą. Skambant muzikai ( ji nenutilo per visas pertraukas), eidami iki mokytojų kambario gėrėjomės papuošta mokykla. Per ilgąją pertrauką mokytojų kambaryje mus pasveikino mokyklos Mokinių tarybos nariai ir padovanojo labai skanius 10 -kių mergaičių keptus pyragus bei gražią atvirutę su prasmingais žodžiais.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų MOKINIAMS !

Mokytojai

Įspūdinga   kelionė

  Spalio 2 dieną dalis Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kolektyvo (kiti liko dirbti - nuoširdžiai ačiū jiems) išvykome į Žemaitiją. Gerai nusiteikę keltu „Vilkynė“ persikėlėme per Nemuną ir grožėdamiesi rudenėjančia gamta nė nepajutome, kaip atvykome prie Gražiojo ąžuolo, augančio Raseinių rajono Plauginių miške (medžio aukštis 32 metrai, amžius apie 300 metų).

 Nors ir labai skubėjome į Kelmę, bet negalėjome nepasigrožėti Lyduvėnų tiltu, apie kurį daug įdomaus papasakojo mūsų gidė - kolegė Raselė Dumskienė. Tai ilgiausias (599 m) ir aukščiausias (42 m) tiltas Lietuvoje, pastatytas 1951 metais. Mums pasisekė - pamatėme tiltu pradundantį ilgą traukinį.

 Reikėjo skubėti, nes 11 val. turėjome būti Kelmės dvare, kur mūsų jau laukė Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojai ir direktorė ( dabar jau ir mūsų😊😊😊). Edukacinė istorinė programa tikrai neprailgo. Pasipuošę dvaro ponia ir ponas papasakojo dvaro istoriją (dvaro teritorija pradėjo formuotis XV a., tada Kelmė buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaras, 1591 m. atitekęs Gruževskiams). Tai retas Lietuvoje barokinio stiliaus provincijos dvaras. Mes ne tik klausėmės, bet ir žaidėme tuo metu ponų mėgtus žaidimus: metėme kauliukus, būrėmės kortomis, o įspūdingiausi buvo GYVIEJI PAVEIKSLAI, kuriuos kūrusios mokytojos buvo tiesiog nepakartojamos ( ir apranga, ir vaidyba). Edukacija baigėsi dvarininkų vaišėmis - ragavome kelių rūšių meduolių ir marcipaninių saldainių.

 Toliau mūsų laukė pažintis su Kurtuvėnais. Čia mus pasitiko linksmai nusiteikęs Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas Tamulaitis, kuris parodė viską: ir bažnyčią bei jos požemius (kas norėjo, ir į bokštą nusivedė), ir dvaro svirną, ir dvaro ratinėje esančią Kurtuvėnų regioninio parko ekspoziciją tema „Kraštovaizdžio įvairovė“ (įspūdžio joje neįmanoma aprašyti - pasivaikščioti tarp milžinų ir viską išbandyti būtina patiems!).

  Neiškentėme neaplankę ir žirgyno, tik gaila, kad negalėjome ilgai gėrėtis gražuoliais žirgais, nes laukė...garsusis Kurtuvėnų smuklės „Kryžkelė“ nepakartojamo skonio keptas kumpis! Neatsistebėjome šeimininkės Zoselės gebėjimu taip jį  išdalinti gausiai mūsų grupei, kad nė vienas neliko nuskriaustas ir sočiai sočiai prisivalgė...Ilgokai užsibuvome - namo grįžome jau gerokai sutemus, bet kupini įspūdžių.

  Dėkojame direktorei Lilijai Liutvinienei už Mokytojų dienos proga padovanotą kelionę, o Raselei - kad buvo mūsų gidė. Lauksime kitų kelionių.

                                                                                  Mokytoja Dalė Sutkuvienė

             

Projektas „Sveikas kaip ridikas“

       Rugsėjo 18 d. mokykloje prasidėjo projekto „Sveikas kaip ridikas“ , kurį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, renginiai. Šiais metais veiklos  buvo skirtos darželio bei pirmos klasės vaikams. Projekto metu buvo suorganizuotas žygis pėsčiomis. Vaikai ne tik žygiavo po miestelio vaizdingas vietas, bet ir atliko mankštą kartu su pasakos personaže Pepe Ilgakojine (sveikatos priežiūros specialistė K. Damijonaitienė), šoko  liaudies šokį kartu su direktoriaus pavaduotoja E. Brazaityte bei dalyvavo sporto viktorinoje (vaikams padėjo 6 ir 7 klasių mokiniai). Pasistiprinę sveiku maistu ir apdovanoti žygeivių diplomais bei medaliais, visi geros nuotaikos sugrįžo į mokyklą.

                                                                           Mokyklos informacija

Sveikiname Mokytojus su Mokytojų diena!!!!!

 

Rugsėjis bibliotekoje

Ar pastebėjote, kaip greitai bėga laikas... atrodo, tik atskubėjom po vasaros mokyklon, o  jau baigiasi rugsėjis.  Mokyklos bibliotekoje jau pažymėtos Agatos Kristi 130 – osios gimimo metinės, Europos kalbų dienai paminėti išleistas stendas, o rugsėjo 29 dieną į svečius pas knygeles pirmą kartą atskubėjo gražus mūsų mokyklos pirmokų būrelis su  mokytoja Danute Kasparavičiene. Mažieji skaitytojai mielai klausėsi jiems skaitomų V. Tamulaičio „ Skruzdėlytės Greitutės nuotykių“ , o po to  išsirinko knygeles, kurias skaitys patys arba su tėveliais. Pirmokai namo išsinešė ir žaisliukus, kurie gal ir yra jų pasirinktų knygelių veikėjai. Jei jų neras šitose knygelėse, tai bus proga skaityti kitas, kad sužinotų jų istoriją. Norisi mažiesiems lankytojams palinkėti smagiai leisti laiką draugaujant su knyga.

 Bibliotekos darbuotoja V. Puodžiukaitienė

Pirmoji projekto veikla – aplankyta gražuolė Šilagirio pušis

  Mokyklos mokiniai džiaugiasi nauja galimybe dalyvauti ERASMUS+ strateginių partnerysčių programos projekte „Gyvenimas – tai matematika aplink mus”. Projekto kordinatorius - Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras. Projekto tikslas padaryti matematiką prieinamesnę kiekvienam mokiniui, sudominti ir įtraukti mokinius į tiriamąsias veiklas. Pirmoji projekto veikla vyko gamtoje. Tai keleto dalykų integraciją ir inovacija, nes moksleiviai atliko tiriamąjį darbą ir matematinius skaičiavimus.

 Ką gi jie veikė? 10 ir 9 klasės moksleiviai naudodami google maps ar panašias programėles sudarė žygio maršrutą nuo mokyklos iki  Šilagirio pušies, kuri aprašyta Vikipedijoje. Mokytoja V. Jonaitienė patarė, kaip instaliuoti žingsniamatį į savo telefoną ir bet kada matyti savo maršrutą, nueitus kilometrus ir žingsnių skaičių. Apsiginklavę ruletėmis bei aukštimačiu, vedami kūno kultūros mokytojo D. Ruzgio patraukė į daugiau nei 6 km žygį per mišką. Sėkmingai suradę Šilagirio Pušį ir kiek atsipūtę ėmėsi matavimo. Matematikos mokytoja R. Krikštopaitienė vadovavo pušies matavimo darbams, pamokė, kaip išmatuoti medžio aukštį su aukštimačiu Suunto PM-5. 

 Ką mokiniai sužinojo? Pavyko išmatuoti pušies aukštį, kuris dabar siekia jau daugiau nei 38 metrus, kamieno apimtis 1,3m aukštyje yra 290cm. Apskaičiavome, kad kamieno diametras yra daugiau nei 92cm. Ir mes jau pasiruošę atnaujinti pušies duomenis Vikipedijoje! Visi žinome, kad tiksliai apskaičiuoti medžio amžių galima tik skaičiuojant jo rieves. Bet tai ne mums. Kiti metodai – tik apytiksliai. Panaršę internete radome tris skirtingas formules ir jas visas pritaikėme. Gavome, kad pušies amžius gali būti 76 arba 116 arba 208 metai. Tai kuris rezultatas labiausiai tikėtinas? Paliekame vietos diskusijai, bet manome, kad trečiasis (ir turime tam pagrindą).

 Žygio metu nuėjome 15916 žingsnių, įveikėme 12,85 kilometrus, sugaišome 2val. ir 34 min., sudeginome beveik 1000 kalorijų. Gražu, ar ne?

 Tikimės, kad šį savo darbą galėsime pristatyti savo naujiems draugams iš Turkijos, Italijos, Portugalijos bei Slovakijos ne virtualaus susitikimo metu. Dar laukia 3D pieštukai, fraktalai, gamtos simetrija keramikos centre, spausdinimas su 3D spausdintuvu, matematinių žaidimų, domino kūrimas ir kitos įdomios veiklos.  

                                                                                                     Mokytoja Rūta Krikštopaitienė

 Pažintinė - edukacinė kelionė į Anykščius                

Rugsėjo 23 d. 2-3 klasės mokiniai lankėsi Anykščiuose. Pažintį su miestu pradėjome nuo ,,Siauruko''.  Nuo vienos iki kitos ekspozicijų salės važiavome drezina, pjovėme bėgius, kilojome darbo įrankius, apžiūrėjome vagonus, klausėmės pasakojimų apie svarbius istorinius įvykius.

Antano Baranausko klėtelėje žiūrėjome edukacinį filmą, apžiūrėjome eksponatus, mokėmės išardyti rąstinę sieną.

Kita kelionės stotelė buvo ,,Istorijų dvarelis'', įdomus edukacinėmis erdvėmis. Vaikai tapo istorinėmis asmenybėmis, legendų knygoje, dydžio sulig siena, vertė puslapius ir skaitė pasakojimus apie Anykščius, klausėsi aukštaitiškos šnektos, kalbėjo šimtamečiu telefonu, rašė laiškus, nėrė milžiniško dydžio vąšeliu, skaičiavo medžio metus, modeliavo rūbus, kūrė savo pašto ženklą ir galiausiai rūsyje išgirdo ir pamatė dvaro vaiduoklį.

Jono Biliūno tėviškėje edukatorė pasakojo apie rašytojo vaikystę ir mokslus, klausėmės skaitomų kūrinių.

Niūronyse ,,Arklio muziejuje'' mokėmės kepti duonutę: minkėme, darėme kepalėlius, su liže į krosnį pašovėme. O kol duonutė ,,pečiuje“ kepė, mes arkliu jodinėjome, muziejaus ekspozicijas aplankėme. Vėlyvi aukštaitiški pietūs kaipmat nuo stalo dingo.

Pasiėmę karštos duonutės kepalėlius palikome Niūronis ir vykome prie ,,Laimės žiburio“.

Kelionės pabaigoje apkabinome ,,Puntuką“, suskandavome ,,Keliam nykščius už Anykščius!“ ir pasižadėjome dar sugrįžti. 

                                                        Mokytoja Jūratė Puidienė

solidarumo begimas logotipas

Solidarumo bėgimas 2020     

    Septinti metai organizacija „Gelbėkim vaikus“ organizuoja Solidarumo bėgimą. Jame dalyvauja šimtai Lietuvos mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų vaikų. Bėgimą globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Solidarumo bėgimo tikslai yra ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą, solidarumą bei padėti Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Šiais metais renkamos lėšos bus skirtos  Lietuvoje organizacijos ,,Gelbėkim vaikus“ vaikų dienos centruose gyvenančių vaikų gerovei užtikrinti ir  Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose gyvenantiems neįgaliems vaikams.

      Jau penkti metai šiame bėgime dalyvavo ir mūsų mokyklos bendruomenė.  Kiekvienas Solidarumo bėgimo dalyvis tarp savo artimųjų surado žmonių, kurie pagal galimybes skyrė laisvai pasirinktą sumą už  dalyvavimą Solidarumo bėgime. Šių metų bėgime suaukota suma – 171,47 Eur, pernai buvo 170 Eur.  Parama perduota organizacijai ,,Gelbėkit vaikus“ per Lietuvos pašto Šakių skyrių. 

 Bėgimo ,,Ištvermingiausia klasė“ rezultatai:

Klasė

Užimta vieta

Iš viso klasė nubėgo

Vidurkis 1 vaikui

5

II

38,25 km

5,46 km

6

III

     27 km

5,4 km

7

I

    44, km

5,56 km

8

V

   30,5 km

5,08 km

9

IV

      43 km

5,37 km

10

VI

 45,25 km

4,52 km

 Ištvermingiausia tarp mergaičių buvo devintokė Viktorija Adomaitytė, nubėgusi 7 km., o tarp berniukų nepralenkiamas - dešimtokas Emilis Žemaitaitis, nubėgęs 8,25 km.

Dėkojame visiems dalyviams už parodytą gerumą ir solidarumą!

 

Soc. pedagogė L. Martynaitienė

Vasara su knyga

Baigėsi vasaros skaitymo iššūkis ,,Vasara su knyga''. Visi 2-3 klasės mokiniai vasaros atostogų metu turėjo perskaityti po 5 knygeles. Kai kurie perskaitė ir daugiau.

Nekantriai laukėme rezultatų paskelbimo. Pagrindinių prizų nelaimėjome. Bet ne tai svarbiausia. Svarbu, kad skaitėme.

Visi buvo apdovanoti dar nematytais knygų skirtukais su vaistažolių sėklytėmis ir knygelėmis.

Renginukas vyko Gražinos Tulauskaitės tėviškėje „ Paryžinėje'' todel,kad šiais metais minime poetės mirties 30-ąsias metines. Bibliotekininkė Aušrelė trumpai supažindino su poetės vaikyste, skaitėme eiles,ieškojome senosios mokyklos pamatų.

Pasižadėję nepamiršti skaitymo, laukų keliukais grįžome į mokyklą.

Šventėje Zanavykų muziejuje

  Rugsėjo 10 d. 2-3 klasės mokiniai dalyvavo jau 18 metus organizuojamoje šventėje „Su savo duona visur rasi suolą'' , kuri vyko Zanavykų muziejuje. Visus šventės dalyvius sveikino etnologė Gražina Kadžytė. Šventėje vaikai ne tik stebėjo, bet ir patys pabandė kulti spragilais, niekoti grūdus geldoje, arpuoti, sijoti rėčiu, grūsti grucę.

  Įvairiausių žaidimų ir ratelių mokė Plokščių folkloro ansamblis ,,Vaiguva'', o Ališauskų kapela visus pakvietė į rugiapjūtės užbaigimo rabaksą. Lekėčių vaikučiai sukosi poromis, nes linksma buvo ir kad sušiltų.

  Tačiau geriausiai sušildė „Kuchmistrų'' ant laužo virta zanavykiška duonzupė. Vieniems vaikams neįprasto skonio sriuba tapo „iššūkiu“, o kiti net tris kartus kartojo.

  Grįždami į namus kalbėjome apie tai, koks sunkus žemdirbio darbas ir koks ilgas duonos kelias nuo grūdo iki mūsų stalo.

  

Popieriaus lankstymo menas - origami

  Ketvirtadienį po pamokų skubėjome į Lekėčių miestelio biblioteką. Čia vyko popieriaus lankstymo meno - origami - užsiėmimas, kurį vedė gelgaudiškietė bibliotekininkė Jolanta Būblaitienė. Vaikus sužavėjo jos pagaminti darbeliai. Su didžiausiu užsidegimu puolėm lankstyti , karpyti, jungti detales. Deja, ne visiems viskas pavyko. Tai darbas, reikalaujantis kantrybės, kruopštumo, susikaupimo. Stebėjomės Viltės Bakšytės greita nuovoka, kruopštumu ir noru padėti klasės draugams. Kitą dieną ji jau turėjo pagamintą savo darbelį.

  Už šią pamokėlę esame dėkingi Jolantai Būblaitienei ir Aušrelei Kriauzienei.

Mokytoja Jūratė Puidienė

atsisisti

Rugsėjo 1- osios šventė

Kai per žemę vėl rugsėjis eina, 

Aš girdžiu jo skambią dainą -

Jai pritaria skardus varpelis,

Žiedų žiedais nuklotas kelias...

Girdžiu žinių troškimo aidą,

Jaunystės nerimą ir dainą.

   Mokslo metų pradžios šventė Lekėčių mokykloje - daugiafunkciame centre prasidėjo šv. Mišiomis lauke prie Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios. Mišias aukojęs kunigas Ričardas Kmitas palaimino visus susirinkusius ir palinkėjo sveikatos bei sėkmės mokantis šiuo nelengvu laikotarpiu.

   Po šv. Mišių šventė vyko mokyklos stadione, kur visos klasės susirinko į joms pažymėtas vietas. Renginio vedėjai devintokai šventę pradėjo posmais ir  „Tautiška giesme“. Pasidžiaugę atsinaujinusia mokykla bei sutvarkyta aplinka dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio projekto, ir tarti žodį pakvietė mokyklos direktorę Liliją Liutvinienę.

  Direktorė savo sveikinimo kalboje nepamiršo nė vieno: pirmokams, jų tėveliams ir mokytojai Danutei Kasparavičienei palinkėjo bendrauti,daug sveikatos, žingeidumo ir mažiesiems padovanojo po knygelę „Eko takučiu“. Penktokus, kurių irgi laukia pokyčiai, skatino keliauti, pažinti, atrasti ir džiaugtis bendravimu. Dešimtokams, mūsų mokykloje sutinkantiems jau paskutinį rugsėjį, linkėjo, kad tai, ką kloja ant savo kelio dabar, nuvestų ten, kur nori būti, turėti savo svajonę ir tikslą. Mokytojams -  sveikatos, keliauti su vaikais ir būti lyderiais, žengti priekyje, bet mokėti atsitraukti pamačius, kad jie geba eiti į priekį patys. Tėvams, žinoma, sveikatos ir daug kantrybės. Už sunkų ir didžiulį darbą, negailint jėgų nei laiko, direktorė Lilija Liutvinienė nuoširdžiai dėkojo ūkio dalies žmonėms ir pavaduotojai  ūkio reikalams Loretai Martynaitienei įteikė gėlių puokštę bei saldžią dovaną visiems pasivaišinti.

   Į šventę atvykęs kunigas Ričardas Kmitas dar kartą palinkėjo visiems sveikatos ir Dievo palaimos.

  Dešimtokai, tardami prasmingus žodžius, dėkodami visiems neužmiršo ir stebuklingo AČIŪ, o savo pirmajai mokytojai Danutei Kasparavičienei įteikė puokštę gėlių.

  Baigdami šventę devintokai padėkojo mokytojams už kantrybę nuotolinio mokymo metu ir įteikė dovaną - medaus ir sūrį.

  Po renginio visi skubėjo į pirmąsias pamokas su savo auklėtojomis, o dešimtokai su pirmokais dar liko švęsti stadione.

  Už gražią šventę dėkojame devintokams, direktoriaus pavaduotojai Rasai Kaukienei bei auklėtojai Vilmai Jonaitienei.

                                                                                                                          Mokyklos inf.

 Lekėčių girininkijos muziejuje

   Birželio 12 d. 1-2 klasės mokiniai lankėsi Lekėčių girininkijos muziejuje. Mus pasitiko girininkas Jonas Urbanavičius. Pasakojimą pradėjo nuo muziejaus įkūrimo istorijos. Prie įstrižai randuotos pušies kamieno girininkas papasakojo apie pušų sakinimą. Muziejuje išvydome daugybę eksponatų, tarp jų ir buvusių mūsų mokyklos mokinių darbų. Girininkas pasakojo apie lūšies, vilkės, gervių ir kitų eksponatų atsiradimo istorijas. O kai vaikučių paklausė, kas nori būti miškininkais, tai beveik visi ir pasižadėjo.
  Girininkijos salėje kartu su bibliotekininke Aušrele  Kriauziene vaikai skaitė pasakojimus apie gamtą, o prie pietų stalo ir konkurse apie medžius dalyvavo. 
  Iš girininkijos grįžome į biblioteką. Nutarėme, kad geriausia - vasara su knyga. Jau antrą kartą dalyvausime iššūkyje ,,Vasara su knyga.'' Perskaitysime po 5 knygeles. Pusdienis netruko praeiti. Esame dėkingi girininkui Jonui Urbanavičiui ir Aušrelei Kriauzienei.  

  Zanavykų muziejuje

   Birželio  10 d. 1-2 klasės mokiniai lankėsi Zanavykų muziejuje. Čia susipažino su kraitinių skrynių puošyba, spalvomis, turtu,  į skrynias sukrautu. Edukacinės pamokėlės metu vaikai pasigamino nedideles skryneles, jas nudažė, išmargino ir parsivežė į namus.                                                  

 Išvyka į Kudirkos Naumiestį
  Birželio 18 d. 1-2 klasės mokiniai vyko į Kudirkos Naumiestį. Miestelis traukia daugybe įdomių dalykų. Mes pasirinkome keletą iš jų. Pirmiausia atvykome į ,,Bulvės muziejų''. Mus pasitikęs muziejaus šeimininkas agronomas Jonas Valaitis pasakojo apie muziejaus atsiradimo istoriją, savo veiklą, bulvės kelią iki Lietuvos, supažindino su daugybe bulvių veislių ir pasiūlė pasiimti ir pasisodinti Carinos veislės bulvių. Sakė, kad iki rudens užaugs.
  Kiekviename iš trijų muziejaus aukštų mokiniai atrado daugybę įdomių dalykų -tai ir varpas,  kviečiantis ,,Kel-ki-te '', ir pasagų kolekcija, ir vežimų ratai, ir pakinktai bei  padargai.
   Pasagų ratą palietę, jis laimę neša,  varpų muzikos palaiminti nusileidome į vėsų rūsį, kuriame degustavome bulvytes. Po to šaudėme iš bulvinės patrankos, nusifotografavome prie paminklo bulvei, padėkojome šeimininkui už šiltą priėmimą ir išskubėjome į pasienio užkardą.
  Vaikus pasitikęs užkardos vadas Dainius Stepšys ne juokais nugąsdino. Reikėjo išsirikiuoti, išsiskaičiuoti, o suklydus ir pritūpimais buvome nubausti. Bet viską puikiai atlikę vaikai buvo apdovanoti pasivažinėjimu pasieniečių keturračiu, pasėdėjimu naujutėlaičiame džipe.
  Didžiulį įspūdį paliko vilkšunė ir jos dresuotojas. Teko vaikams ir už grotų pasėdėti,  ir su antrankiais būti ,,sulaikytiems'', ir ginklus savo rankose palaikyti...
 Neperšaunama liemenė sveria nemažai. Taigi, su tokiomis liemenėmis, kepinant saulei,  varžėsi vaikai linksmose rungtyse.
 Vaikai buvo skatinami rinktis pasieniečio profesiją. Už gerą nuotaiką,suteiktas žinias, nuoširdų bendravimą esame dėkingi užkardos vadui Dainiui Stepšiui.
  Aplankėme Vinco Kudirkos kapą, pabuvome V. Sederevičiaus skulptūrų kiemelyje, ,,Širvintos taku'',  nuėjome iki tilto, skiriančio dvi valstybes, stabtelėjome prie Vytauto Didžiojo paminklo. Paskutinis kelionės objektas buvo V. Kudirkos paminklas. Prie paminklo mūsų jau laukė bibliotekininkė, literatė Marytė Rastupkevičiūtė. Pasakojo ji apie ,,Tautinės giesmės” atsiradimo istoriją, paskutinius V. Kudirkos gyvenimo metus, skaitė savo sukurtas eiles.
  Pavargome,bet daugybė įspūdžių ir sutikti nuostabūs žmonės išliks vaikiškuose prisiminimuose.  
Mokytoja Jūratė Puidienė 
 

Aštuntokų  žygis į Vilkiją

   Birželio 1 diena Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre buvo skirta klasių vadovams ir jų auklėtiniams. Aštuntos klasės mokiniai su savo auklėtoja V. Jonaitiene nusprendė šią dieną praleisti sportiškai ir  išsiruošė į žygį pėsčiomis Tikslas - pasiekti Vilkiją. Norėjome  išbandyti savo jėgas. Mokiniai įveikė 27 tūkstančius žingsnių, susipažino su Kretkampio Šv. diakono Stepono bažnyčia, Kretkampio buvusiu dvaru, Vilkijos miesteliu bei Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia. 

P.S. Ačiū visiems vykusiems, dalyvavusiems, ačiū už puikią nuotaiką ir ačiū tėvams už  pasitikėjimą. 

                                                                     Mokytoja V. Jonaitienė

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top