Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

  Su Rugsėjo pirmąja, mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai!

  

 

 2016 -2017 m.m. II pusmečio pirmūnai

     1 klasė

Paulina Milkevičiūtė, Vytautė Čekauskaitė, Izabela Kalinauskaitė, Gabija Gustaitė

    2 klasė

Lukrecija Burdulytė, Kamilė Skrodenytė, Deimantė Rudžionytė, Urtė Bereckytė

    3 klasė

Matas Teresevičius, Eigirdas Zubka, Ugnė Juočiūnaitė

   5 klasė

Adomas Skeisgiela, Karolina Milkevičiūtė, Rugilė Zubkaitė, Meida Kočinaitė

   6 klasė

Vakarė Pakalkaitė, Ieva Paplauskaitė

   7 klasė

Armanda Pečiulytė

   8 klasė

Miglė Kasparavičiūtė, Miglė Endziulytė

  10 klasė

Diana Augustaitytė, Kordelija Čepononytė, Viktorija Žitinevičiūtė

Gegužinė 2017

   Dar vieni metai prabėgo... Ir vėl visų laukta gegužinė. Šįsyk mokyklos taryba gegužinę pradėjo šokiu ,,Atvažiuoja dvi Daratos“, o pavaduotoja R. Kaukienė žodžiais, kad ,,Mokslas keičiasi, ateina daug inovacijų, kurios greit pasensta, bet vertybės, jeigu pavyksta jas tinkamai išugdyti, išlieka ilgam“. Tokią tradiciją –gegužinę - turi ir mūsų mokykla.

   Tradiciškai renginio pradžioje yra atsisveikinama su mokyklos tarybos nariais: Kordelija Čepononyte, Viktorija Žitinevičiūte, Daina Augustaityte – jos baigia dešimt klasių ir išeina mokytis toliau. Padėkota ir bendruomenės nariams – A. Ir N. Šilingams, L. Kalinauskienei už paramą mokyklai.

   Po to   pradinukai šoko vieną šokį , o vyresnės klasės - po du šokius. Dešimtokai - ,,Papiljonas šiaučius“, ,,Katins juods“, devintokai - ,,Cykiai ramiai“, ,,Bulvienė“, aštuntokai - ,,Šiaudų batai“, ,,Sode mergelė vaikščiojo“, septintokai - ,,Pasėjau žilvitį“, ,,Mūsų muzikontą“, šeštokai - ,,Sėjau mėtą“, ,,Žui žui malūnėlis“, penktokai - ,, Esu dailiai išmokyta“, ,,Girela“.

   Gegužinėje apdovanoti mokyklos pirmūnai, olimpiadų, konkursų, sporto varžybų nugalėtojai ir juos rengę mokytojai.

Mokyklos informacija

 

 

 Paskutinio skambučio šventė

    Gegužės 31dieną Lekėčių mokykloje vyko Paskutinio skambučio šventė. Aidint skambučiui ir visiems plojant, pirmokai atvedė dešimtokus. Renginio vedėjai (devintokai Tomas Bitinaitis, Rimutė Litvinaitė, Milena Zumaraitė) sveikino dešimtokus ir visus susirinkusius su švente. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Linas Adomaitis – palinkėjo visų planų įgyvendinimo, nepaisant jokių sunkumų. Miestelio seniūnas Ričardas Krikštolaitis baigdamas sveikinimo kalbą paragino visuomet turėti tikslą ir baigus visus mokslus sugrįžti į gimtuosius Lekėčius. Renginio vedėjai perdavė dešimtokams ir buvusios mokyklos buhalterės Reginos Klimaitienės sveikinimus – jos išleistą lankstinuką „Literatūriniai Lekėčiai“.

     Po sveikinimų buvo paraginta mintimis nusikelti į pasakų karalystę – vaikystę, kur dabartinius dešimtokus, tada dar mažučius pirmokus, pasitiko pirmoji mokytoja Genovaitė Bielskuvienė. Mokytoja, atsisveikindama su jau gerokai ją praaugusiais mokiniais, palinkėjo surasti savo laimės žvaigždę ir įteikė simbolinius šaukštus, kuriais galėtų pasemti kuo daugiau mokslo žinių.    

       Pakviesti į kitą karalystę – jaunystę, kurioje jais rūpinosi auklėtoja Izolina Rudzevičienė, dešimtokai padėkojo mokytojams už suteiktas žinias, nuoširdumą, supratingumą.

       Tikrą „egzaminą“ išeinantiesiems surengė per mokslo metus gerokai ūgtelėję ir išdrąsėję pirmokai (mokytoja Rasa Kaukienė): reikėjo pabaigti pradėtus eilėraščio posmus. Visiems nuoširdžiai padedant, „egzaminas“ buvo išlaikytas. Už tai pirmokai apdovanojo savo pieštais atvirukais su pirmosiomis kiekvieno dešimtoko vardo raidėmis ir palinkėjimais. Auklėtoja gavo visą abėcėlę.                                                                                                                                                  

       Atėjo laikas iš pasakų šalies grįžti į realybę. Dešimtokai tarė savo paskutinį žodį – perskaitė TESTAMENTĄ ir įteikė devintokams MOKYKLOS RAKTĄ.

       Renginio vedėjai baigdami šventę visus pakvietė vakare atvykti į jau tradicine tapusią gegužinę.

Aidint skambučiui, pirmokai išlydėjo dešimtokus.

                                                                                             Mokyklos informacija

 

 

SVARBU: Dėl 2017 m. diagnostinių ir standartizuotų testų

   Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (doc; pdf), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.
 
Iškart po atostogų  Šakių rajono mokiniai dalyvaus Nacionaliniuose testuose. Norintys geriau pasiruošti testams, gali užduočių pavyzdžius rasti  www.nec.lt.
 
 
 

Dailiojo rašymo konkursas

   Kovo 31 d. Šakiuose ,,Varpo" mokykloje vyko rajono mokyklų pradinių klasių mokinių  dailiojo rašymo konkursas. Jame dalyvavo ir mūsų mokyklos 2, 3 ir 4 klasės mokiniai.Visi vaikai konkursui ruošėsi, stengėsi duotą tekstą nurašyti kuo taisyklingiau. Sėkmė šį kartą lydėjo antrokes mergaites. Trečią vietą tarp antrokų užėmė Kamilė Skrodenytė, o pirmoji vieta  teko Lukrecijai Burdulytei. Sveikiname mergaites,  visi džiaugiamės jų  pasiekimais  ir linkime sėkmės .

Mokyklos informacija

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017

Kovo 20-24 d. Lekėčių mokykloje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“. Jos metu organizuotos įvairios veiklos, skatinančios patyčių stabdymą bei draugiškumą. Klasės auklėtojai vedė klasės valandėles tema „Patyčios turi baigtis“. Kovo 21 d. Lekėčių mokyklos 6-8 kl. mokinių komanda dalyvavo Ežerėlio pagrindinės mokyklos organizuotoje šventėje, skirtoje skatinti mokinių draugystę. Mokiniai dalyvavo sportinėse estafetėse, žaidė ir bendravo su kitų mokyklų mokiniais. Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti medaliais „Nesityčiok niekados - būsi vertas pagarbos!” ir saldžiomis dovanomis.

  Aktyviausieji 9-10 klasių mokiniai atliko mini tyrimą mokykloje, kurio tikslai buvo atkreipti mokyklos bendruomenės dėmesį į draugiškos mokyklos aplinkos kūrimo svarbą bei siekti kiekvieno mokinio atsakomybės už draugiškos mokyklos kūrimą ir išsaugojimą. Tyrimo rezultatus bei pasiūlymus respublikinėje mokinių konferencijoje, kuri vyko Griškabūdžio gimnazijoje kovo 24 d., pristatė 9 kl. mokinys Žilvinas Rimkus. Po konferencijos mokiniai aplankė geologijos muziejų, kuris garsus savo sukauptomis iškasenomis ir fosilijomis. Įdomiausia šiame muziejuje buvo iš visai arti pažiūrėti į pačius gražiausius akmenėlius, kriaukles ir fosilijas. Dar smagiau – jas visas buvo galima paliesti! Geros emocijos, nauja patirtis ir šaunūs draugai dar ilgai primins gražią šventę.

I.Kasparavičienė, socialinė darbuotoja

Šimtadienis

      Šių metų vasario 28 dieną Lekėčių mokykloje vyko dešimtokų šimtadienis. Jiems šventę rengė devintokai. Šimtadienio tema - ,,Ligoninė 2017". Renginys prasidėjo nuo smagaus ,,dezinfekatoriaus‘‘ išgėrimo. ,,Dezinfekatorius“ -  tai skystis, kuris naikina visas ,,zarazas‘‘ iš dešimtokų kūno. Vėliau tarė sveikinamąjį žodį ir jų pirmoji mokytoja Genovaitė Bielskuvienė, kuri atnešė   dešimtokams darbelius, kuriuos jie darė pradinėse klasėse. Devintokai nustatė ,,alpės ir drepės“ ligas dešimtokams.  Tada buvo pakviesti dešimtos klasės vaikinai - jiems reikėjo nenutraukiant popieriaus apibintuoti merginą, o vėliau visą popierių vėl susukti kaip kad buvo. Nugalėtojų buvo 3 poros, visi kiti vėl gėrė ,,dezinfekatorių“. 

    Pabaigus šį žaidimą, žodis buvo suteikiamas ir mūsų mokyklos direktoriui L.Adomaičiui.  Direktorius palinkėjo jiems visa ko geriausio, o devintokai perėjo į kitą gydymo lygį.  Tikrino tyliojo sufleravimo įgūdžius.  Reikėjo suvaidinti nurodytą žodį be balso. Kas suvaidinti nesugebėjo, turėjo gerti gėrimą nuo visokių ,,brudų“.

     Na atėjo laikas ir dešimtokų auklėtojai Izolinai Rudzevičienei pasisakyti - jos žodžiai trumpi ir aiškūs: ,,Jums visad liepiau mokytis."   Na ir paskutinis žaidimas - ,,Telegrama".  Visi dešimtokai bendrai turėjo sukurti eilėraštį su pirmomis žodžio šimtadienis raidėmis. Jiems šitas žaidimas pasisekė puikiai. Galėtų būti rašytojai!  Dešimtokai buvo kviečiami pasiimti pusatestačius – jie ir yra sveikumo įrodymas, padėsiantis jiems po 100 kalendorinių dienų būti išrašytiems iš šios ligoninės. Atlikus visas devintokų paruoštas užduotis ir gydymo terapijas, dešimtokams buvo dovanojamas tortas. Dešimtokai džiaugėsi: ,,Renginys buvo išties puikus!"

                                                                     R. Litvinaitė, 9 klasės mokinė

ŠAKIŲ RAJONO 2016 M. GERIAUSIŲ SPORTININKŲ PAGERBIMO ŠVENTĖ

Geriausių sportininkų pagerbimo šventė įvyko sausio 21 dieną Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre. Sudaryta vertinimo komisija (R. Mozūraiteinė, R. Paškevičiūtė, P. Puskunigis, E. Grigošaitis, I. Bankauskienė) rinko Šakių rajono vardą garsinančius sportininkus. Į geriausių sportininkų dešimtuką pateko ir mūsų mokyklos devintokas Marius Juočiūnas. (nuotr. pirmas iš kairės).

nuotauka

Marius Juočiūnas – Lietuvos dziudo čempionato U-16 II-os vietos nugalėtojas, Lietuvos jaunučių dziudo čempionato III-os vietos nugalėtojas, Lietuvos atviro grapling imtynių taurės pirmenybių I-os vietos nugalėtojas, Baltijos šalių atviro grappling čempionato III-os vietos nugalėtojas, Europos graplingo čempionato Baltijos šalių grappling imtynių čempionato III-os vietos nugalėtojas. Sporto klubo Audra sportininkas, treneriai Kęstutis Smirnovas, Neringa Žebrauskienė.
                           Mariau, esi šaunuolis. Linkime sportinės sėkmės ir šiais metais.
                                                              Inf.parengta pagal Šakių JKSC duomenis

   Atsistojęs prie Šv. Kalėdų medžio

   Sniego angelas pravirkdė savo fleitą.

   Vakare prie laužo naujamečio

   Jis dainavo apie laimės žvaigždę,

   Apie tą, kurią širdy nešiojam,

   Tik jos ieškome kažkur toli.

   Skrenda angelo daina, puošta svajonėm,

   Jums linkėdama rast laimę ateities kely.

                                             Su gražiomis šventėmis sveikiname visą Lekėčių mokyklos bendruomenę – tėvelius, mokinius, mokytojus.

                                                      

                                                

Laukiame Šv. Kalėdų

 Mūsų mokykla Šv. Kalėdų laukia pasipuošusi. Už mokyklos langų papuošimo organizavimą dėkojame 10 klasei ir mokytojai I. Rudzevičienei. Už originalią kalėdinę instaliaciją pirmojo aukšto fojė - technologijų mokytojui E. Šimatoniui.

Už antrojo aukšto fojė menišką papuošimą dėkojame technologijų mokytojai E. Brazaitytei ir jos mokiniams.

Mokyklos informacija

 

Kalėdinė keramikos parodėlė

Visą Advento laikotarpį mokykloje veikia keramikos darbų parodėlė. Parodėlėje – keramikos būrelį lankančių ikimokyklinės grupės mokinių ir NVŠ (Neformalus vaikų švietimas) mokinių darbai. Mokytoja O. Šimatonienė teigia, kad darbai įdomūs ir įvairiatemiai – žavi angelėliai ir pasakų veikėjai, krikščionybės simbolis – Žuvis. Žinoma, mokiniai lipdė ir kitų metų simbolį – Gaidelį.

Lekėčių mokyklos bendruomenė dėkoja mokytojai O. Šimatonienei ir mokiniams už kūrybiškus, meniškus darbelius.

  Mokyklos informacija

                               Festivalis ,,Cirko žiburiai“

   Lapkričio 27 d.  Lekėčių mokyklos 2 ir 4 klasės mokiniai su mokytoja L. Plėšikaitiene vyko į Šakius, į festivalio ,,Cirko žiburiai  - 2016"  laureatų koncertą. Pamatėme artistų iš Šveicarijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos pasirodymus. Džiugu buvo matyti ir du kolektyvus iš Lietuvos. Tai cirko kolektyvas iš Alytaus ,,Dzūkija" ir, žinoma, Šakių kolektyvas ,,Šypsena".                  

   Vaikams didelį įspūdį paliko akrobatų pasirodymai, mergaitės- ,,gyvatės'' atliekamas numeris,  žonglieriaus iš ,,Dzūkijos" kolektyvo virtuoziški judesiai. Tačiau Šakių ,,Šypsenos cirko numeriai buvo ypač malonūs, nes buvo daug tautinių elementų. Mergaitės vienračiais dviratukais šoko ,,Kepurinę", susižavėję stebėjome įvairaus amžiaus artistų žaidimus su šokynėmis. O kai mažosios  ,,Šypsenos" artistės sulindo į statinaites, vaikai nustebo - negalėjo tuo patikėti. Tad nenuostabu, kad šio festivalio nugalėtoju ir buvo pripažintas Šakių ,,Šypsenos" kolektyvas.

    Grįždami namo, vaikai dar ilgai dalijosi įspūdžiais. Susitarėme, kad būtinai  vyksime ir  ir į kitą ,,Cirko žiburių" festivalį, kuris įvyks (taip pažadėjo organizatoriai)  2018 metais. 

                                                             Mokytoja Laima Plėšikaitienė

 

  Pasaulio pažinimo pamoka - muziejuje

   Lapkričio 29 dieną pirmosios klasės moksleiviams pasaulio pažinimo pamoka vyko  Čekauskų etnografijos muziejuje. L.Čekauskienė maloniai papasakojo apie muziejaus eksponatus. Moksleiviai susipažino su seniau buityje naudotais įrankiais, klausė muzikos įrašų iš senų plokštelių, apžiūrėjo senovinius baldus.

Vaikai patys „išbandė“ keletą to meto buityje naudotų daiktų: pakilnojo senovinius lygintuvus, įrankius geldoms skobti, patys pabandė paobliuoti medžio lentą. Pamoka praėjo naudingai ir smagiai.

                                                                                      Rasa Kaukienė

 


 

Ataskaita apie standartizuotų testų vykdymą 2015-2016 mokslo metais

2016 m. balandžio - gegužės mėn. mokykloje vyko 2, 4, 6, 8 klasių mokinių žinių patikrinimai standartizuotais testais. Patikrinimą organizavo NEC (Nacionalinis egzaminų centras). Standartizuotų testų vykdymo tikslai – nustatyti individualius mokinių mokymosi poreikius bei tobulinti mokyklos ugdymo procesą, nustatyti problemas ir numatyti pagalbos priemones moksleiviams, mokytojams, tėvams.

Patikrinime dalyvavo: 12 antros, 17 ketvirtos, 17 šeštos ir 12 aštuntos klasių mokinių.

Per dieną buvo atliekamas vienas 45 min. - 2, 4 ,6 kl. arba 60 min. 8 kl. testas.

2 klasės mokiniai atliko šiuos standartizuotus testus :

  • rašymo, skaitymo, matematikos;

4 klasės mokiniai atliko šiuos standartizuotus testus:

  • matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo;

6 klasės mokiniai atliko šiuos standartizuotus testus:

  • rašymo, skaitymo, matematikos;

8 klasės mokiniai atliko šiuos standartizuotus testus:

 Svečiuose - poetė

  Šakių rajono Lekėčių biblioteka rugsėjo 20 d. sulaukė poetės Zenės Sadauskaitės. Lekėčių mokyklos pradinukai, lydimi savo mokytojų Laimutės Plėšikaitienės ir Rasos Kaukienės, sugužėjo į ilgai lauktą renginį. Poetė supažindino su savo  knygelėmis vaikams – jų  yra išleidusi apie 45. Nuotaikingai pasakojo apie jų kūrimą, ragino svajoti, fantazuoti, nes kartais užtenka mažmožio, kad eilėraštis taptų populiarus ar net virstų daina, o dainų poetė yra sukūrusi apie 500.

 

 Papasakojo Z. Sadauskaitė, kaip gimsta rekordai, kurių yra pati priskaičiavusi net šešis: įspūdingiausi rekordai -  ilgiausias Lietuvoje rankraštis ( popierinio ritinio ilgis 114 metrų) ir storiausias – 1 metro ir 3 centimetrų storio knyga. Ši knyga gimė, kai Z. Sadauskaitę sužavėjo aukso ir sidabro spalvomis spindintis kartoninis popierius, ant kurio pagrindo pakuojama lašiša, todėl mintis iš  spindinčio kartono sukurti eilėraščių knygą tuoj pat buvo įgyvendinta. Į Lietuvos rekordų knygą Zenė Sadauskaitė pateko  ir dėl  trioletų knygos „Tik žiedynais bitės skrydis“. Leidinyje yra daugiausia (iki 2007 m.) publikuotų trioletų – 101 eiliuotas posmas.

  Mažieji klausytojai poetei pateikė staigmeną - išmoko atmintinai keletą jos eilėraščių ir drąsiai padeklamavo. Poetė atsidėkodama vaikams padovanojo po knygelę, kurią galėjo išsirinkti patys.

  Už nuoširdų savo kūrybos pristatymą dėkojo ne tik mažieji su rudeninių gėlių puokštėmis, bet ir Lekėčių „Šilagėlės“ literatų klubo įkūrėja Regina Klimaitenė.

  Viliamės, kad ši viešnagė ne paskutinė. Iki kitų susitikimų Lekėčiuose, miela Poete!

                                                     Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė

                                                     Regina KLIMAITIENĖ

                                                  

 

                        Ei, rudenėli, sveikas,

                        Apliek medžius –

                        Rugsėjį sveikint laikas,

                        Tart jam skirtus žodžius.

                             Visur vaikai...Koks grožis!

                            Voratinkliai ant klevo.

                            Kardelių spalvos, astrai...

                            Rugsėjis atkeliavo.

Rugsėjo pirmosios šventė tradiciškai  pradedama Lietuvos himnu. Mokyklos direktorius L. Adomaitis perskaito LR ministro pirmininko A. Butkevičiaus sveikinimą mokiniams ir jų tėveliams, mokytojams. Direktorius primena tarpukario prezidento K. Griniaus, kurio 150-ąsias gimimo metines šiemet švenčiame, mokytojams sakytus patarimus: „Kovose paskendęs išbuvau per visą savo nors ir ilgoką amželį. Galėčiau kaipo išvadą paskelbt tėvams ir pedagogams tokį patarimą: mokykite vaikus kantrybės, kančias, nesmagumus, kovas pakelt, nes smagumų gyvenime yra labai maža.“ Direktorius pasveikina  ir visą mokyklos bendruomenę, o ypač pirmokus. Jiems yra įteikiami pirmokų pasai.

Lekėčių kunigas A. Kurapka Šventojo Rašto žodžiais linkėjo Dievo palaimos, išminties, pastangų – lai kiekviena diena būna gėrio, prasmės kupina.

Lekėčių seniūnas R. Krikštolaitis nuoširdžiai sakė, kad nė vienas žmogus šiandien neabejingas – ši šventė suvirpina kiekvieno širdį. Pasidžiaugė lekėtiškiais vaikais, tvarkingais, mandagiais, kultūringais. Palinkėjo santarvės ir bendradarbiavimo  su Lekėčių bendruomene.

Seimo narys M. Bastys atvyko pasidžiaugti, kaip gražėja Lekėčių mokykla, patikino, kad vyks renovacijos darbai, kad bus Lekėčiuose darželis. „Noriu, kad vaikai jaustųsi patogiai ir būtų saugūs, dirbtų bendruomenei ir Lietuvai“,-  kalbėjo Seimo narys.

Mokyklos direktorius pristatė naujus mokytojus –  fizikos mokys L. Laurinaitienė, matematikos – V. Mureikienė. Buhaltere dirbs V. Vaitkuvienė.

Mokyklos bendruomenei prisistatė pirmokai – pasakė, kad nori išmokti skaityti ir matematikos. Juos mokysianti R. Kaukienė tarė: „Aš būsiu šalia ir pasistengsiu padėti“.

Pasveikinti pirmokų, dešimtokų ir visos mokyklos bendruomenės atėjo ir du GRYBAUTOJAI. Jie įteikė dovanėles pirmokams ir  vitaminų dešimtokams, kad mokytųsi, nepavargtų. Su švente sveikino ir dešimtokų auklėtoja I. Rudzevičienė, ir dešimtokų pirmoji mokytoja G. Bielskuvienė.

Rugsėjo pirmosios šventė baigiama vėliavos pakėlimu.

                                                      Mokyklos inf.

SU RUGSĖJO PIRMĄJA - MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA!

Paskutinio skambučio šventė

   Gegužės 31-ąją Lekėčių mokykloje vyko paskutinio  skambučio šventė. Pirmokai, aidint paskutiniam skambučiui, atveda dešimtokus. Renginio vedėjos  D. Augustaitytė ir K. Čepononytė sveikina mokyklos bendruomenę su švente. Sveikinimo žodį taria mokyklos direktorius L. Adomaitis ir l.e.seniūno pareigas Kriūkų seniūnė O. Rakauskienė. Pirmoji dešimtokų mokytoja D. Kasparavičienė prisiminė dešimtokų pirmąsias dienas dienas mokykloje ir padovanojo muilo burbulus vaikystei prisiminti

   Pirmokai dešimtokams palinkėjo eilėmis linkėjo geros kloties, sėkmės ir įteikė saulučių puokštytes. Dešimtokai padėkojo mokyklai ir įteikė Mokyklos Raktą devintokams, perskaitė testamentą. Dešimtokai pirmokams padovanojo užrašų knygeles gražiausiems vaikystės įspūdžiams užrašyti.  Ir aidint paskutiniam skambučiui, palydėti aplodismentais dešimtokai atsisveikina su mokykla.
                                                                        Mokyklos inf.

Tradicinė gegužinė Lekėčių mokykloje

   Jau devintus mokslo metus Lekėčių mokykla baigia gražiu tradiciniu renginiu – gegužine „Šokame lietuvių liaudies šokius“. Šio renginio iniciatorė, siela ir šokių mokytoja – direktoriaus pavaduotoja R. Kaukienė.  Kiekviena klasė (5- 10)   kasmet  visą gegužę mokosi šokti  po du -tris  (pradinukai - po vieną), o per gegužinę pašokę juos kviečia visus mokinius, mokytojus, tėvus, svečius bendro šokio.
  Renginio pradžioje direktoriaus pavaduotoja R. Kaukienė apžvelgė visus mokslo metų renginius, pagyrė visus mokinius, dalyvavusius olimpiadose ir konkursuose.    Po to kiekviena klasė šoko lietuvių liaudies šokį arba žaidimą. Jungtinė pradinių klasių komanda pašoko ,,Ein žiedytis“, o mišraus ugdymo grupė- lietuvių liaudies žaidimą -,,Katinėlis“, pirmokai - ,, Oželis“, antrokai -,, Čiūžina lapė“, trečiokai - ,, Kiškelis“,  ketvirtokai - ,,Šarkelė šoka“. Penktokai šoko ,,Upytėlė teka“, ,,Sėjau rūtą“, šeštokai - ,,Žilvitį“, ,,Atvažiuoja dvi Daratos“, septintokai - ,, Šiaudų batai“, ,, Žui žui malūnėlis“, aštuntokai - ,, Šaudyklė“, ,,Cykiai ramiai“, devintokai – ,, Papiljonas šiaučius“, ,,Delnų polka“. Dešimtokai, deja, net ir šokti nenori,  kad tinginiai – tai jau tinginiai... Šokti mokė direktoriaus pavaduotoja R. Kaukienė, grojo muzikos mokytoja I. Rudzevičienė.       

                                                                                                        

  Po kiekvienos klasės šokio  apdovanojami  pirmūnai. Pirmoje klasėje puikiai mokosi D. Rudžionytė, K. Skrodenytė, L. Burdulytė, G. Valinskaitė, U. Bereckytė. U. Bereckytė apdovanota Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštu rajono meninio skaitymo konkurse užėmusi II vietą. Antrokai pirmūnai – U. Juočiūnaitė, N. Kirtiklytė, G. Šimonis, M. Teresevičius, E. Zubka, trečiokai – V. Gustaitė, ketvirtokai – A. Skeisgiela, M. Sutkutė, G. Deveikis, D. Balčiūtė. Kalbų kengūros Auksiniu diplomu apdovanota D. Balčiūtė, Kalbų kengūros Oranžiniu diplomu – A. Skeisgiela, už geriausius sportinius pasiekimus – M. Kočinaitė.

    Penktoje klasėje geriausiai mokosi I. Paplauskaitė, A. Orintaitė, S. Vyšniauskaitė, V. Pakalkaitė, T. Viskontas. V. Pakalkaitei įteiktas Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštas už dalyvavimą Lietuvos mokinių  liaudies konkurse ,, Sidabrinis vainikėlis“. M. Skopaitė giriama už sporto  pasiekimus. Šeštoje klasėje geriausiai mokosi A. Pečiulytė, V. Viltrakytė, M. Valiukonis. M. Valiukonis apdovanotas Kalbų kengūros Oranžiniu diplomu. L. Katilauskas apdovanotas Edukacinio informacinių technologijų konkurso ,, Olympis“ III laipsnio diplomu.
   Septintoje klasėje puikiai  mokosi M. Kasparavičiūtė, o aštuntoje – E. Kalinauskas, devintoje – K. Čepononytė, D. Augustaitytė, V. Žitinevičiūtė, P. Viltrakis. P. Viltrakis apdovanotas Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus  padėkos raštu už III vietą biologijos olimpiadoje. D. Juočiūnaitė ir P. Viltrakis apdovanoti Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštu už dalyvavimą Lietuvos mokinių  liaudies konkurse ,, Sidabrinis vainikėlis“.
    Renginio pabaigoje – mokytojų šokis ,,Šalia kelio avietėlė“ kartu su devintokais. Mokytojoms L. Plėšikaitienei, L. Petrauskienei, O. Šimatonienei įteikti Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštai už puikų mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams.
                                                                                                           Mokyklos inf.

 

Ataskaita apie standartizuotų testų vykdymą 2014-2015 mokslo metais

                             2015 m. balandžio - gegužės mėn. mokykloje vyko 4, 8 klasių mokinių žinių patikrinimai standartizuotais testais. Patikrinimą organizavo NEC (Nacionalinis egzaminų centras). Standartizuotų testų vykdymo tikslai – nustatyti individualius mokinių mokymosi poreikius bei tobulinti mokyklos ugdymo procesą, nustatyti problemas ir numatyti pagalbos priemones moksleiviams, mokytojams, tėvams.

Patikrinime dalyvavo 17 ketvirtų ir 20 aštuntų klasių mokinių.

Per dieną buvo atliekamas vienas 45 min. - 4 kl. arba 60 min. 8 kl. testas.

4 klasių mokiniai atliko šiuos standartizuotus testus:

  • matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo;

8 klasių mokiniai atliko šiuos standartizuotus testus:

  • matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos mokslų, socialinių mokslų;

Ketvirtos klasės mokinių standartizuotų testų rezultatų analizė

Matematika

Mokinių skaičius Pasiektas lygis (procentais)
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
16 12,5 % 37,5% 50 % 0%

Skaitymas

Mokinių skaičius Pasiektas lygis (procentais)
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
15 33,3% 0% 40,0% 26,7%

Rašymas

Mokinių skaičius Pasiektas lygis (procentais)
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
13 7,7% 61,5% 7,7% 23,1%

Pasaulio pažinimas

Mokinių skaičius Pasiektas lygis (procentais)
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
14 28,6% 35,7% 35,7,0% 0%

Pastaba. Visi duomenys pateikti be specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų.

Pagal vidutiniškai surinktų taškų dalį (proc.) matematikos, testų rezultatai yra žemesni nei kitų Lietuvos kaimiškų vietovių mokyklų. Skaitymo ir rašymo, pasaulio pažinimo rezultatai atitinka minėtų mokyklų testų rezultatus.

Aštuntų klasių mokinių standartizuotų testų rezultatų analizė

MATEMATIKA

Mokinių skaičius Pasiektas lygis (procentais)
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
17 0 % 16,7 % 44,4 % 38,9%

LIETUVIŲ KALBA (SKAITYMAS)

Mokinių skaičius Pasiektas lygis (procentais)
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
16 0 % 50,0 % 50,0 % 0%

LIETUVIŲ KALBA (RAŠYMAS)

Mokinių skaičius Pasiektas lygis (procentais)
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
18 16,7% 44,4% 33,3% 5,6%

GAMTOS MOKSLAI

Mokinių skaičius Pasiektas lygis (procentais)
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
17 0% 64,7% 35,3% 0 %

SOCIALINIAI MOKSLAI

Mokinių skaičius Pasiektas lygis (procentais)
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
18 0% 33,3% 44,4% 22,2%

Matematikos pasiekimai beveik atitinka Lietuvos kaimo mokyklų testų rezultatus. Lietuvių kalbos – skaitymo ir rašymo, gamtos mokslų testų rezultatai aukštesni nei kitų Lietuvos kaimo vietovių bei pagrindinių mokyklų. Socialinių mokslų rezultatai šiek tiek atsilieka nuo kitų mokyklų rezultatų.

Pastaba. Visi duomenys pateikti be specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų.

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top