001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

Paminėta Žemės diena

 276937143 536878154420647 6708309172367029678 nMokykloje  paminėta Žemės diena – kovo 20 -oji,  astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Žemė – tai gamtos mums teikiamas turtas, tai vertybė, kurią turime puoselėti ir saugoti, kad ja galėtų naudotis ir džiaugtis ateities kartos.

 Ta proga mokykloje  įvyko protmūšis. Rungėsi dvi komandos, kurias sudarė 5-9 kl. mokiniai. Mokiniams atsakius į rimtus klausimus apie gamtą, istoriją, geografiją, nugalėtoja tapo „Europiečių“ komanda. Taip pat norėjome išaiškinti ir gudriausią mokinį, todėl reikėjo išspręsti žodžių grandinėlę. III vieta pasidalino E. Zubka  ir V. Gustaitė , II vietą laimėjo P.Milkevičiūtė , o  I vietą iškovojo L.Burdulytė. Šventės metu skambėjo dainos apie šalies grožį,  meilę gamtai, gamtos turtus ir jų išsaugojimą. 

Mokytoja Laima Petrauskienė

Netradicinė Kovo 11 - osios pamoka

275363165 971691016810540 2776692280018217945 nKovo 10 dieną pradinių klasių mokiniams vyko netradicinė pamoka  Kovo 11-ajai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Visiems buvo smagu pabūti kartu ir pajausti, kad laisvą Lietuvą  kuriame kasdien savo mažais ar didesniais darbais. 10 klasės moksleiviai pristatė pilietiškumo pagrindų pamokose sukurtas skaidres apie valstybės simbolius ir jų naudojimą bei reikšmę. Antros klasės moksleiviai visus pradžiugino animuotais sveikinimais Lietuvai

Vaikai pynė draugystės apyrankes iš siūlų, kurie buvo Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvų. Mintimis visi buvome vienybėje su Ukrainos tauta.  

Mokytoja Eglė Brazaitytė


 

 Ne vienas aš.

Tikrai yra kalba,

Kur žodis pasitinka

Ir palydi.

Ne vienas aš,

Nes mano lūpos taria

Gimtos kalbos žodžius.

                                          (Justinas Marcinkevičius)

275414227 1542960969419464 1417102079708415397 nŠiais ir kitų lietuvių poetų eilėraščių posmais, skirtais gimtajai kalbai, kovo 7 dieną Lekėčių mokykloje – DC prasidėjo renginys „Lietuvninkai mes esam gimę...“  ( J.Zauerveinas). Išklausę skaitovų deklamuojamų posmų, mišrios 5 - 10 klasių komandos dalyvavo viktorinoje. Pirmiausia reikėjo susigalvoti taiklų komandos pavadinimą, o po to atlikti daug įvairių lietuvių kalbos mokytojų V.Adomaitienės ir D.Sutkuvienės paruoštų užduočių. Mokiniai, nepatekę į komandas, irgi nebuvo pasyvūs stebėtojai – jie piešė kalbos klaidas (piešinių parodėlė bus bibliotekoje).

Viešnios iš Kudirkos Naumiesčio   

  Kovo 2 dieną į mūsų mokyklą atvyko viešnios iš Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus ir susitiko su dešimtokais karjeros ugdymo pamokoje. Skyriaus darbuotojos Nerija Jankauskaitė ir Rugilė Guzovijūtė – Mekšriūnienė papasakojo apie galimas pasirinkti profesijas, mokymosi ir gyvenimo sąlygas, apie neformalųjį ugdymą. Filmuota medžiaga ir skaidrės apie skyriaus gyvenimą sudomino dešimtokus, nors jie kol kas neplanuoja tęsti mokslus šiame skyriuje.

Mokytoja Vilija Puodžiukaitienė

 UŽGAVĖNĖS

viber image 2022 03 04 19 24 04 153Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prišaukti pavasarį. Ir nors už lango žiemos seniai jau nematyti, mūsų mokyklos 3-4 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos Jūratės Puidienės, neužmiršo šios tradicijos. Visas būrys persirengėlių garsiai šūkaudami ir varydami lauk visą blogį per ilgąją pertrauką sugriuvo į mokytojų kambarį. Čia  įžvalgios čigonės taikliai apibūdino mokytojų dabartį 😊 ir išbūrė ateitį – labai turtingą ir kupiną meilės😊. Neapsieita ir be „egzaminavimo“ – teko atsakyti į klausimus, susijusius su Užgavėnių tradicijomis. O kokios gi Užgavėnės be blynų ir gero linkinčių burtų? Pavaišinę skaniais blynais ir visą mokytojų kambarį pribarstę grikių (kad visi metai būtų skalsūs), mūsų šaunieji persirengėliai patraukė toliau savais keliais.

Dėkojame jiems ir mokytojai, kad ir šiuo sunkiu periodu puoselėja tradicijas.

 

Mokyklos informacija

 

 

PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IR BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimu Nr. T-74  „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių rajono Kriūkų mokyklą-daugiafunkcį centrą, biudžetinę įstaigą Šakių rajono Lekėčių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir biudžetinę įstaigą Šakių rajono Plokščių mokyklą-daugiafunkcį centrą“ parengtas reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizavimo būdas – sujungimas;

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Šakių rajono Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras (juridinio asmens kodas – 190821097), Šakių rajono Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras (juridinio asmens kodas – 190821325), Šakių rajono Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras (juridinio asmens kodas – 190821510);

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šakių rajono Panemunių mokykla-daugiafunkcis centras, kuris įgyvendins ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, formuos ir įgyvendins ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą bendrąjį ugdymo planą ir bendrąsias programas;

Po reorganizavimo veiksiančio Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Šakių rajono savivaldybės taryba;

Su Reorganizavimo sąlygomis ir trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre (Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Šakių r.), Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre (Pušyno g. 8, Lekėčiai) ir Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre (Mokyklos g. 4, Plokščiai) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.30 val. ir nuo 12.30 val. iki 16.00 val. (išskyrus penktadieniais iki 15.15 val.). Taip pat informaciją galima rasti minėtų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse: www.kriukai.sakiai.lm.lt, www.lekeciai.sakiai.lm.lt, www.ploksciai.sakiai.lm.lt

 Su Reorganizavimo sąlygų aprašu galite susipažinti paspaudę nuorodą 

   Mokytojų metodinė išvyka į Salduvės progimnaziją

 

   273899898 683273629697256 6605437102048709582 nPagal vykdomą Kokybės krepšelio projektą vasario 17 d. mokytojai lankėsi Šiaulių Salduvės progimnazijoje. Direktorė Natalija Kaunickienė pristatė progimnazijos individualios mokinių pažangos stebėsenos sistemą VIP.  Šių mokymų tikslas - naudojantis gerąja patirtimi susikurti savitą mokinio individualios pažangos stebėjimo sistemą. Seminaro metu direktorė Natalija pristatė Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtį, kaupiamą taikant priemones, padedančias kurti mokymuisi palankią aplinką ir skatinant individualią kiekvieno mokinio pažangą. Aptarta, kaip galima siekti ugdyti sąmoningą, atsakingą mokinių požiūrį į savo mokymąsi, ugdymąsi, individualią pažangą.  Pateikė vykdomų veiklų Šiaulių Salduvės progimnazijoje ir jų metu naudojamų pačių pedagogų susikurtų priemonių: pagalbos mokiniui modelį vaiko individualios pažangos stebėjimą, analizavimą, tolimesnių ugdymo(si) tikslų numatymą (VIP); įgyvendinamą klasės vadovų veiklos sistemą (MOST), klasių ,,Termometrus“.

 Diskutavome apie pagalbos mokiniui svarbą, teikimo būdus ir galimybes. Susipažinome su progimnazijos aplinka, edukacinėmis erdvėmis, domėjomės praktiniais pavyzdžiais.

Mokyklos informacija

Sveikiname!

  273669300 653882792602595 5617033862190480032 nVasario 16- ąją Šakių kultūros centre vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas bei „Aitvaro“ apdovanojimų Šakių krašto šviesuoliams įteikimo ceremonija. Šį apdovanojimą už bendruomenių telkimą kultūrai gavo ir mūsų mokyklos – DC direktorė LILIJA LIUTVINIENĖ.

Sveikiname, džiaugiamės, didžiuojamės!

Lekėčių mokyklos – DC kolektyvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vasario16

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top